Cenník produktov a služieb

(platný od 12.9.21)

 

Kontakt:

Telefon: +421 948 048 641

Email: atanasova@sebarozvoj.eu

Email: info@sebarozvoj.eu

Pozn.: nie som plátca DPH