Sedem farieb dúhy 

dobrodružná kniha pre deti

Sedem farieb dúhy je dobrodružná knižka pre deti vo veku 5-10 rokov, ktorá je zamerané na rozvoj pozitívneho postoja k životu, odvahy a vzťahu k prírode. Podporuje sebarozvoj dieťaťa, pozitívne vplýva na jeho  emocionálnu inteligenciu, ale aj dôležitým ľudským hodnotám. Citlivo popisuje krásny súrodenecký vzťah a priateľstvo. Upevňuje u čitateľa odvahu, pozitívny postoj k prírode, ľuďom, ale i charakter a predstavivosť.

Tlačená forma knižky obsahuje darček - dúhohľad cez ktorý môžu deti vidieť celé farebné spektrum.

Eletkronická forma knižky obsahuje 3 BONUSY:

1. meditácie na upevnenie fantázie a vnútorného pokoja

2. DOBROMER - môj osobný vynález pre dobré deti

3. e-knižku Básničky z čarovnej studničky

Táto knižka prípade záujmu o túto knižku v tlačenej alebo elektronickej forme nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@sebarozvoj.eu