Komunikačné zručnosti

- Sebavedomá komunikácia
- Vystúpenie pred publikom bez stresu
- Ako uspieť na pracovnom pohovore
- E-mailová a telefonická komunikácia
- Firemná komunikácia ako nástroj k úspechu

1. Sebavedomá komunikácia

Ak chcete komunikovať sebavedome, musíte sa tak cítiť. Jedným z aspektov sebavedomej komunikácie je asertivita, ktorá nás učí prebrať zodpovednosť za svoje životy, rozhodnutia, činy, vymedziť si svoje hranice, obhájiť názory, odolať manipulácii, ale aj riešiť konfliktné situácie. Nácvik asertívnych techník umožňuje zlepšiť komunikáciu a presadiť sa s ohľadom na svoje potreby i potreby druhých. Ľudia, ktorí dokážu sebavedome a efektívne komunikovať, vedia konštruktívnym spôsobom podať kritiku, ale tiež prijať kritiku. Dokážu presadiť svoje potreby i požiadavky doma i v práci. Keď treba, vedia povedať druhým „NIE“ bez hanby či pocitu viny.

2. Vystúpenie pred publikom bez stresu

Každý, kto sa chce naučiť presadzovať svoje myšlienky, idey či predávať produkty a služby, by mal mať vynikajúce prezentačné zručnosti. Nezáleží na tom, či sa jedná o prezentáciu podniku, účasť na rôznych diskusiách v odborných kruhoch, prezentáciu podniku a produktov pred klientom u nás či v zahraničí. Vystupovanie a prezentácia manažérov a zástupcov firiem je súčasťou obrazu, ktorý si organizácia vytvára na verejnosti. Ľudia často krát personifikujú správanie manažéra pri vystúpení do firemnej kultúry ich podniku, preto by sa mal dokázal prezentovať sebavedome a bez stresu pred väčším či menším publikom.

3. Ako uspieť na pracovnom pohovore

Mnohí zotrvávajú v práci, ktorá ich nebaví aj celé roky, len aby sa vyhli stresu z pohovoru. Odhodlať sa ísť na pohovor predstavuje prekročenie určitej komfortnej zóny, preto je dobré sa na to pripraviť. Odmenou za chvíľkové nepohodlie a prekonanie stresu môže byť nová práca. Pripravujem kandidátov na pracovné pohovory s cieľom maximálne zvýšiť ich šancu na úspech. Ak je pracovný pohovor to, čo vás delí od vysnívaného miesta, potom nenechávajte nič na náhodu a pripravte sa aj na neočakávané situácie. Spoznajte svoje silné stránky, eliminujte nedostatky a naučte sa vhodne reagovať pred, počas a po pohovore. 

Prípravu na pohovory robím aj na individuálnej úrovni. Viac info nájdete TU.

4. E-mailová a telefonická komunikácia

Písomný i telefonický kontakt je vizitkou nielen nás samých, ale aj spoločnosti, ktorú zastupujeme. Telefonovanie a elektronická komunikácia vo firemnom prostredí je súčasťou firemnej kultúry a má určité štandardy. Je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sa týkajú správneho oslovenia, štylizovania, vyjadrovania, pozdravu na začiatku i konci telefonátu e-mailu. Profesionálne zvládnutie komunikácie prostredníctvom telefónu a e-mailu môže mať výrazný vplyv na dosahovanie osobných či pracovných cieľov. Na kurze si natrénujete postupy a metódy prípravy, realizácie a vyhodnotenia úspešných telefonátov a e-mailov a naučíte sa, ako komunikovať s náročným, problémovým či agresívnym klientom k spokojnosti všetkých strán.

5. Firemná komunikácia ako nástroj k úspechu

Základom dobre fungujúcej firmy je interná a externá komunikácia na vysokej úrovni. Komunikácia je súčasťou firemnej kultúry a dotvára obraz o firemnom prostredí pred vonkajším svetom. Pokiaľ vo firme vládne atmosféra spolupráce, vzniká tzv. synergický efekt, ktorý sa prejaví aj v komunikácii s klientom a celkových výsledkoch. Kurz vám umožní osvojiť si základné princípy business komunikácie, zvládanie nedorozumení či konfliktných situácií, vzhľadom k rôznorodosti typológie ľudí, ale aj osvojenie si základov business protokolu či asertívnych princípov.