Kurzy a workshopy

 • Time manažment
 • Zvládanie stresu a náročných situácií
 • Sebamotivácia a sebakoučing
 • Rozvoj kreatívneho myslenia
 • Ako sa zbaviť emočných blokov
 • Asertívna komunikácia
 • Vystúpenie pred publikom bez stresu
 • Ako uspieť na pracovnom pohovore
 • E-mailová a telefonická komunikácia
 • Firemná a obchodná komunikácia
 • Základné piliere manažmentu
 • Vedenie ľudí a motivácia
 • Vízia, poslanie a ciele stabilnej organizácie
 • Techniky kreatívneho manažéra
 • Základy koučingu pre manažérov