Motivujte svoje deti veselými

afirmačnými kartičkami

Afirmácie sú pozitívne výroky, ktoré nám pomáhajú zlepšiť svoj sebaobraz, udržiavajú nás v rovnováhe, zlepšujú náš život v rôznych ohľadoch: pomáhajú prekonávať prekážky, vytvoriť nové návyky a pozitívne presvedčenia. Priaznivo vplývajú na dosahovanie cieľov a snov...

  • Máte pocit, že vaše dieťaťa potrebuje posilniť sebavedomia a pozitívny sebaobraz?
  • Prospelo by mu lepšie sa organizovať či zvýšiť motiváciu?
  • A čo tak zlepšiť vzťah voči sebe, rovesníkom, či starším ľuďom?

Prinášam vám Afirmácie pre deti spolu s návodom na ich použitie.

Veselo spracované afirmácie sú vytvorené zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov. 

Stiahnite si ZDARMA afirmačné kartičky spolu s veselým rozvrhom hodín.