Kurz Mindfulness pre deti a tínedžerov

zameraný na zvládanie stresu a emócií pomocou všímavosti

Kurz Mindfulness pre deti a tínežerov rozdelené do troch vekových kategórií:
7-10 rokov, 11-14 rokov a 15-19 rokov.
Ďalší turnus otvoríme v septembri.
Počas jarných prázdnin bude možné prihlásiť deti vo veku 7-11 rokov na Jarný MINDfulness kurz a počas leta budú vypísané termíny aj na Letný MIDNfulness kurz.

 • Zvykne sa vaše dieťa prehnane trápiť, potláča pocity a ľahko podlieha stresu?
 • Máte pocit, že podceňuje svoje schopnosti, býva neisté a kritické k sebe a svojim výsledkom?
 • Vnímate, že si málo verí, nevie sa presadiť a má nízku sebadôveru?

Mindfulness sa prekladá ako všímavosť. Ide o stav plnej pozornosti v prítomnom okamihu, kedy sme sústredení na to, čo sa deje práve teraz.

Aj keď si to neradi pripúšťame, aj naše deti - či už menšie alebo väčšie - majú svoje starosti. Často si s nimi nevedia rady a niekedy ich ani nedokážu pomenovať. Ale ťažia ich to rovnako, ak nie viac, ako nás dospelých.

Niekedy sa to prejavuje nechuťou vykonávať rôzne povinnosti, stratou koncentrácie, zníženou sebadôverou pri riešení problémov. Môže to prerásť aj do uzatvárania sa do seba či do úzkostných stavov. Keď sa dostávame do psychickej nepohody, ľahšie podliehame stresu...

Deti hľadajú rôzne únikové cestičky – dištancujú sa od druhých, vyhýbajú sa svojim povinnostiam, rastie ich závislosť na mobiloch či počítačových hrách,  zhorší sa prospech v škole. To všetko môže mať neblahý vplyv na celkový sebeobraz dieťaťa, jeho sebadôveru, duševnú pohodu, a v neposlednom rade aj na ich školské výsledky.

Našťastie, existujú rôzne spôsoby, ako deťom pomôcť lepšie porozumieť sebe samým, svojmu okoliu, a naučiť sa zvládať aj náročné situácie.
Jednou z možností je náš program MINDFULNESS PRE DETI
a  TÍNEDŽEROV, ktorý môže byť tou správnou cestou aj pre vaše dieťa. 

O čom je mindfulness?

Ak chcete, aby sa vaše dieťa naučilo regulovať výkyvy nálad, aby bolo odolnejšie voči stresu a zlepšilo vzťah k sebe i k druhým, potom môže byť Mindfulness tou správnou cestou.

Kurz Mindfulness pre deti a teens je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Techniky a cvičenia sú prispôsobené deťom a ich porozumeniu.

Podľa vyjadrení odborníkov je mindfulness ideálnou cestou aj pre deti s poruchami učenia.

Úplnou novinkou je náš lektorský program akreditovaný Ministerstvom školstva SR:
Lektor mindfulness pre deti a mládež

Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva SR na lektorský kurz

Na základe kurzu Mindfulness pre deti a tínedžerov sme vytvorilio lektorský program: LEKTOR MINDFULNESS PRE DETI A MLÁDEŽ, ktorý získal akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/001.  

Viac informácií k lektorskému kurzu nádjete TU>>

Čo vašim deťom mindfulness prinesie

Cieľom kurzu je posilniť psychickú odolnosť dieťaťa cez praktické nástroje a zábavné techniky všímavosti. Deti si na kurze osvoja pútavé aktivity mysle, tela a dychu, ktoré ich naučia regulovať svoje emócie, zvládať stres, lepšie sa sústrediť a vytvárať si pozitívny sebeobraz.

Mindfulness (všímavosť) nás učí byť súčasťou daného okamihu a rozvíja svoju schopnosť naplno precítiť prítomnosť cez naše zmysly, myšlienky a pocity. Ak chcete, aby sa vaše dieťa naučilo regulovať výkyvy nálad, aby bolo byť odolnejšie voči stresu a zlepšilo vzťah k sebe i k druhým, potom môže byť Mindfulness tou správnou cestou.

Mindfulness nás tiež učí pristupovať k životu s otvorenou mysľou, vnímať svoje pocity a myšlienky a vyberať si z nich tie, ktoré sú pre nás prospešné. Láskavým prístupom nás vedie k tomu, aby sme na seba, ľudí a životné okolnosti reagovali vedome a s porozumením. A čo je dôležité, umožňuje nám spoznať svoje kvality a vedieť ich využiť v svoj prospech.

Benefity mindfulness / všímavosti

Mindfulness má množstvo benefitov. Posilnenie vnútornej stability, obnovená sebadôvera, väčšia radosť zo života či zlepšenie vzťahov sú len niektoré z nich. Pozitívne účinky mindfulness potvrdzujú aj tisícky odborných štúdií.

Aj to je dôvod, prečo záujem o mindfulness rastie a nachádza si svoje pevné miesto v mnohých programoch osobného rozvoja, organizáciách, vzdelávacích inštitúciách - v školách, na univerzitách a vzdelávacích centrách.

* lepšia kontrola myšlienok, emócií a reakcií
* zlepšenie sústredenia a študijných výsledkov
* znížená miera stresu, úzkosti a rušivého správania
* schopnosť lepšie zvládať konflikty
* vyššia miera súcitu a a empatia
*
zlepšenie koncentrácie a vnútornej pohody
* zlepšie poznanie a porozumenia sebe samému
* zníženie stresu a zvýšenie duševnej pohody
* lepšia nálada, viac radosti a vnútornej pohody
* menej závislostí na mobile a počítačových hrách

Akú spätnú väzbu sme dostali od rodičov a detí našich kurzov:

* už po 2 týždňoch sa vedeli stíšiť a udržať pozornosť pri meditácii
* po 4 týždňoch nám hlásili, zlepšenie koncentrácie v škole
* po ďalších 2 týždňoch už dokázali pomenovať aj pustiť svoje myšlienky a emócie a ovládali toľko mindfulness techník a nástrojov, že vedeli poradiť aj svojim kamošom
* naučili sa na svoje problémy pozrieť z nadhľadu
* kurz bol pozitívny zážitok, zaznamenali sme menej úzkosti, stresu a strachu
* zvýšenie pozornosti a motivácie v porovnaní na začiatku a konci kurzu
* dieťa sa dokázalo spomaliť a ukľudniť, zastaviť a premyslieť si, kým niečo povie 
* lepšie porozumenie sebe a okoliu, zvládanie kofliktov doma, v škole aj na tréningoch 
* zvýšené sebavedomie, lepšila nálada
* strata rannej bolesti bruška pred školou vďaka dychovým technikám, menej stresujú pri písomkách a skúšaní
* vieme si poradiť so stresom pred písomkou a pri skúšaní pred tabuľou pomocou dychových techník

Prinášame vám výsledky štúdií z mindfulness programov pre deti a tínedžerov, ktoré sa vykonali v rôznych kútoch sveta. Potvrdzujú zlepšenie v týchto oblastiach:

Výsledky štúdií na deťoch si môžete
prečítať TU>>
Výsledky štúdií na tínedžeroch si môžete
prečítať TU>>

Vedeli ste, že prestížne spoločnosti ako Google, Nike, Target, Yahoo, Apple, Intel, General Mills, Aetna a i. sú ochotné investovať nemalé peniaze do mindfulness programov pre rozvoj svojich zamestnancov?

Čomu sa na kurze venujeme:

 • * Cvičeniam na stíšenie, uzemnenie a vystúpenie z automatického pilota
  * Cvičeniam na „spriatelenie sa“ s telom
  * Cvičeniam na tréning zaneprázdnenej mysle
  * Všímavému pohybu, ale aj meditačným a dychovým cvičeniam
  * Cvičeniam na uvedomovanie si myšlienok, emócii, pocitov, zmyslov a reakcií
  * Cvičeniam na prekonávanie ťažkých situácií
  * Cvičeniam na láskavý prístup k sebe samému i druhým
 • ... a mnohým iným aktivitám, či už v interiéri alebo exteriéri, ktoré deťom podávame pútavou a zábavnou formou adekvátnou k ich veku a porozumeniu

Lekcie sú interaktívne, každá lekcia obsahuje relaxačné aj zážitkové cvičenia mindfulness.
Každé dieťa má na doma k dispozícii pracovný zošiť a nahrávky relaxačných cvičení a techník mindfulness,
ktoré mu ostávajú aj po skončení kurzu. Ak sa vaše dieťa nebude môcť dostaviť na niektorú lekciu, budeme ho streamovať cez Zoom alebo Google Meets, aby mu nič neušlo.

 

Lektorky kurzu

Deťom sa na kurze po celý čas venujú dve skúsené lektorky: Majka Boťanská a Mirka Atanasová, ktoré sa postarajú o kamarátsku atmosféru a svojím prístupom dokážu aj do náročných tém vniesť hravosť a kreativitu.

* Mirka je mindfulness koučka pre dospelých a mindfulness trénerka pre deti. Je autorkou mnohých meditácií, afirmácií, elektronických i tlačených kníh pre deti i dospelých.
* Majka je kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR a zakladateľka prvého Mindfulness centra na Slovensku, v ktorom vedie aj kurzy pre dospelých.

Deti vedieme k láskavému postoju a porozumeniu sebe i druhým. Vďaka šikovným nástrojom mindfulness sa naučia regulovať výkyvy nálad a lepšie zvládať stresové situácie a nepríjemné či náročné momenty v živote.

Vďaka nástrojom mindfulness (všímavosti) nadobudnú zručnosti, ktoré im pomôžu dostať svoju myseľ, emócie a reakcie pod kontrolu.
To posilní ich sebadôveru a celkovú duševnú pohodu, čo sa v konečnom dôsledku premietne do rôznych oblastí ich života – do vzťahov, študijných výsledkov či lepšej nálady.

Skupinky detí podľa veku:

 • Deti vo veku 7-10 rokov - 10 týždňov/cena 150 eur
 • - každú stredu od 14. 2. 2024 do 24. 4. 2024, v čase od 15,30-16,30 (okrem prázdnin)
  - cena za súrodenca je 120 eur
 • POZOR! TERAZ OTVÁRAME NOVÚ SKUPINKU vo veku 10-13 r.
  Kurz bude prebiehať každú stredu 5 týždňov od 15. 5. do 12. 6. 2024 lekcie budú 2-hodinové - čase od 15,30 - 17,30 hod
 • Cena: 160 Eur (cena za súrodenca je 130 eur)

  Tínedžeri vo veku 15-19 rokov - 8 týždňov/ cena 180 eur

 • - každý pondelok od 16,00 a termín bude upresnený

 • Pre rezerváciu kurzu kliknite na ružový odkaz podľa veku dieťaťa.
 • MIESTO: MINDFULNESS CENTRUM, Peterská 8, Bratislava – Ružinov

Nakuknite do našej galérie