Mindfulness a jeho vplyv na život detí v rôznych oblastiach

Čoskor otvárame kurz Mindfulness pre tínedžerov, na ktorom bude mať vaše dieťa možnosť stať sa súčasťou pilotného projektu, jedinečného svojho druhu na Slovensku.

Kurz je vhodný pre všetkých tínedžerovod 14 do 18 rokov.

Výsledky štúdií zameraných na skúmanie vplyvu Mindfulness na deti

Pilotná štúdia, ktorej cieľom bolo zistiť účinky všímavosti na emocionálnu pohodú tínedžerov
ukázala, že, sebasúcit môže byť cestou k zníženiu stresu mládeže.
Výsledky ukázali, že všímavosť, súcit so sebou samým, vnímaný stres a životná spokojnosť sa
zlepšili od obdobia zavádzania mindfulness nástrojov. Tieto zistenia naznačujú, že všímavosť
môže byť účinným zásahom na zlepšenie ukazovateľov emocionálnej pohody medzi
dospievajúcou populáciou.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Skupina adolescentov z rezidenčného liečebného centra sa zúčastnila programu MBSR, v
ktorom sa naučili množstvo zručností všímavosti a boli povzbudzovaní, aby tieto zručnosti
aplikovali do svojho každodenného života. Na konci programu a po 3-mesačnom sledovaní bola
mládež požiadaná, aby opísali dopad programu z ich perspektívy.
Výsledky tejto štúdie ukazujú, že program MBSR bol vnímaný ako prospešný v niekoľkých
aspektoch emocionálneho, kognitívneho a interpersonálneho fungovania a našlo sa šesť
hlavných oblastí, v ktorom zaznamenali zlepšenie:
- vrátane zlepšenej nálady,
- lepšieho vzťahu k sebe,
- zvýšenej sebakontroly,
- lepšieho riešenia problémov,
- uvedomenia si prítomnosti a
- zlepšených medziľudských vzťahov.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Štúdia, ktorá hodnotila vplyv všímavosti na znižovanie stresu u 20-tich 8-členných skupín
latinskoamerických stredoškolských študentov sa zamerala na skúmanie súcitu, miery stresu,
depresie, úzkosti a nepriateľstva.
Ukázalo sa, že po účasti v týchto skupinách sa u adolescentov výrazne zvýšilo skóre všímavosti
a sebasúcitu a výrazne sa znížil ich vnímaný stres a depresia.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Ďalšia štúdia skúmala, ako môže mindfulness ovplyvniť šikanujúce správanie a sebakontrolu
medzi tínedžermi. Bolo zistené, že sebakontrola sa výrazne vzrástla a zvyšovala sa priamo
úmerne zo zvýšením všímavosti študentov. Výsledky tiež ukázali, že aplikovanie minduflness
v školskom prostredí zlepšilo sebakontrolu a šikanovanie medzi tínedžermi sa výrazne znižilo.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

V Číne prebiehal výskum, kde sa zisťoval vzťah medzi úzkosťou, depresiou a závislosťou na
mobilnom telefóne u adolescentov. Výsledky analýz ukázali, že existuje spojitosť medzi
závislosťou na mobilnom telefóne a úzkosťou/depresiou u dospievajúcich. Štúdie ukázali, že
závislosť na mobile, ktorá bola manažovaná nástrojmi minduflness klesla a zmiernili sa aj
príznaky depresie a úzkosti u sledovaných 1258 adoslecentov.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>> 

Zaujímavé výsledky priniesla porovnávacia štúdia, ktorá mala za cieľ porovnať 16-ročných
študentov s vysokou a nízkou úzkosťou v súvislosti so sebauisťovaním, akceptáciou,
všímavosťou, sebakritikou a sociálnou úzkosťou. U adolescentov s vysokou úzkosťou sa
v porovnaní s tými, u ktorých bola úzkosť nízka potvrdilo:
výrazne vyššie skóre v negatívnych formách sebakritiky a sociálnej úzkosti
nižšie skóre v sebauisťovaní, akceptovaní a všímavosti/mindulness
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Čoraz viac sa využívajú program založené na mindfulness pre podporu pri zdravotných,
sociálnych a vzdelávacích výsledkoch pri adolescentoch. Narastajúci počet výskumov poukázal
na pozitívne účinky na ich duševné zdravie, efektiviy a sociálno-emociálne zručnosti, ako je

sebakontrola či znižovanie stresu. Nie je preto prekvapujúce, že práve školy sa stali rýchlo sa
rozvíjajúcou oblasťou, v ktorej sa program všímavosti ujali.

Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Výsledky štúdie 8-týždňového programu všímavosti potvrdil zlepšenie u mládeže vo viacerých oblastiach: zlepšenie nálady, zlepšenie vzťahu k sebe i druhým, zvýšenie sebakontroly, zlepšenie v riešení problémov a uvedomenia si prítomnosti.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Motivačné články pre rodičov

Roky skúseností práce s dospelým klientami či už na kurzoch alebo na individuálnyc sedeniach ma naučili niečo, čo by som vám rada, ako rodičom, odovzdala: podstatná väčšina našich problémov v dospelosti má korene v detstve.

Dobrá správa je, že sa s tým dá niečo robiť, pokiaľ sa človek rozhodne to riešiť. Je možné doslova "preprogramovať" svoju myseľ a zmenou postoja uvoľniť emočné bloky, ktoré nás obmedzujú v plnohodnotnom živote. No nie každý dospelý človek sa rozhodne to riešiť. Niektorí ostanú uviaznutí v začarovanom kruhu svojich problémov a trápia sa podstatnú časť svojho života.

Práve preto si myslím, že lepšie je staviť na prevenciu. V návale emócií či vlastných problémov si niekedy ani neuvedomíme, ako občas našim deťom ubližujeme. Na svojom blogu zdieľam rôzne články na tému osobného rozvoja, v ktorých nájdete rôzne informácie môžu ako rodičov usmerniť v komunikácii s deťmi a k prístupu k nim. Môžete tak predísť mnohým "škodám", ktoré my rodičia dokážeme napáchať, ak nám chýbajú správne informácie.

Niekedy ale vôbec netušíme, čím svojim deťom môžeme spôsobiť emočné bloky - verte, že akokoľvek by ste sa snažili tomu zabrániť, nemusí sa vám to podariť. Môžete ale urobiť všetko preto, aby boli vaše deti odolnejšie voči stresu a voči nesprávne podanej kritike. Prihláste ich na kurzy MINDFULNESS PRE DETI, dáte im možnosť, aby z nich vyrástli stabilné osobnosti.

Ako pristupovať k pochvale seba i druhých

Patríte medzi ľudí, ktorí to s pochvalou preháňajú, alebo skôr máte pocit, že ňou šetríte? Ak máte pocit, že neviete nájsť tú správnu mieru voči druhým, je možné, problém môže byť vo vnímaní vašej hodnoty. Trochu svetla do tejto témy vám môže vniesť článok na mojom blogu: Viete si dožičiť pochvalu? (A viete ju dožičiť druhým?")>>.

Prečo podporiť nápady vašich ratolestí

Osvojte si 4 kroky, vďaka ktorým sa vám podarí vaše nápady zrealizovať. V  článku na mojom blogu: Ako nepochovať nápady skôr, než uzrú svetlo sveta>> sa dozviete, prečo je lepšie radšej si zahryznúť do jazyka, ako odradiť svoje deti od ich nápadov.  Aj keď je dobré zachovať si kritické myslenie, zistíte, prečo je dôležité ich radšej podporiť.

Na čo si dať pozor, aby sme v deťoch nezabili motiváciu

Aj keď deti je ľahké motivovať, takisto ľahko v nich motiváciu dokážeme zabiť. Ako? Nesprávnou komunikáciou. Ak  chcete pochopiť sebamotiváciu a motivácu druhých, mám pre vás dva tipy: 1) prečítajte si článok V čom spočíva čaro motivácie>> 2) objednajte si eBook Objav čaro vnútornej motivácie>>