Koučing, mentoring, konzultácie

Je vo vás viac, než si viete predstaviť... Pomôžem vám odhaliť tú najlepšiu verziu vás samých!

Koučing je vhodný pre každého, kto sa chce v živote posunúť míľovými krokmi dopredu, realizovať svoje vízie, naplniť svoj potenciál a začať žiť najlepšiu verziu seba samých.

Som tu pre vás aj ako metorka a poradkyňa v prípade, že prechádzate zmenami v osobnom alebo pracovnom živote, prípadne sa potrebujete pripraviť na pracovný pohovor.

Čo je to koučing

Koučing je vysoko efektívna metóda, ktorá nám dokáže pomôcť v rôznych oblastiach nášho života.

Jej využitie má skutočne široký rozsah a výborné výsledky. Podstata koučingu spočíva v tom, že kouč svojim klientom neradí, ale ich „naviguje“, aby našli odpovede na otázky, ktoré riešia.

Vychádza z myšlienky, že pokiaľ máme problém/otázku, potom sa riešenie/odpoveď nachádza v našom vnútri. Vďaka cieleným otázkam, ktoré by si koučovaný sám nepoložil, sa odhalí jadro problému a možnosti riešenia.

Akým oblastiam koučingu sa venujem

 • Motivačný životný koučing
  Nastavenie cieľov, zvýšenie motivácie v osobnom i pracovnom živote. Jedná sa o zmenu v konkrétnej situácii alebo v životnej oblasti.

           Pomáha nám identifikovať:

 • kde sa nachádzame
 • čo v našom živote (ne)funguje
 • čo je potrebné zmeniť
 • kam sa chceme v živote dostať
 • a ako sa tam dostať
 • Spirituálny a mindfulness koučing
  Nenechajte sa pomýliť názvom, spirituálny koučing nemá nič spoločné s náboženskou orientáciou či spiritualitou. Spirituálny a mindfulness koučing ponúka holistickejší pohľad na život. Je vhodný pre tých, čo hľadajú jeho hlbší význam. Upevňuje spojenie so vašim vnútrom, podporuje proces sebauvedomenia a vedomého bytia. Pôsobí transformačne na duševný i duchovný rozvoj osobnosti.

Čo je úlohou kouča

 • Kouč je sprievodca, ktorý vedie koučovaného k zlepšeniu života v rôznych oblastiach.
 • Kouč aktivuje potenciál koučovaného, odkrýva jeho kvality a vedie ho k tomu, aby v seba uveril.
 • Kouč vytvára priestor na hľadanie možností a motivuje koučovaného k dosiahnutiu odvážnych cieľov.
 • Koučovanému pomáha odstrániť zábrany, ktoré bránia naplniť jeho vízie a ciele a dosiahnuť potenciál.
 • Kouč nedáva subjektívne rady, ale podporuje koučovaného, aby dospel k svojim vlastným riešeniam.
 • Najväčšia výzva kouča: ukázať koučovanému jeho skutočný potenciál!

Čo je úlohou koučovaného

Aby nastala zmena a požadovaný výsledok, je nutné zmeniť vzorce správania a nájsť spôsoby, ako danú záležitosť vyriešiť. Avšak je potrebné si uvedomiť to, že tu platí pravidlo 50:50.

Čo presne to znamená?

Ja môžem klientovi zabezpečiť výsledky len vtedy, pokiaľ aj on urobí svoju prácu. Kouč za nikoho zmenu neurobí. Vytvorí mu však pre to optimálne podmienky a nastaví celý proces.

Je to úžasný proces sebapoznávania, zharmonizovania mysle, proces opätovného získavania stratenej sebadôvery a sebaúcty.

Čo koučing dokáže, a čo nie

Koučing je vysoko efektívna metóda, ako sa posunúť vo svojom živote vpred, čo sa týka prítomnosti, budúcnosti či plnenia cieľov. Pomáha v situáciách, keď strácame motiváciu, sebadôveru, máme problémy doma, v škole alebo práci, chceme sa v živote posunúť ďalej a dosiahnuť aj nemožné.

Avšak môže sa stať, že problémy klienta sú hlbšieho charakteru a po ich príčine je potrebné pátrať kdesi v minulosti, resp. na hlbšej – podvedomej úrovni. Ak sme v určitej fáze svojho života nedokázali spracovať nejakú náročnú situáciu a dôsledkom toho máme dnes nesprávne vnútorné presvedčenia, zlý sebeobraz či nízke sebavedomie, odrazí sa to na našom celkovom fungovaní. 

V prípade, že máte hlboko vo svojom podvedomí potlačené staré zranenia, emočné bloky alebo traumy, koučing nie je vhodná metóda na uvoľnenie týchto uviaznutých emócií. Na rozuzlenie a uvoľnenie emócií, ktoré siahajú hlboko do minulosti, odporúčam klientovi absolvovať niektoré z online sedení na uvoľnenie blokov, v ktorých pracujem s odlišnými nástrojmi a metódami.

Mentoring a príprava na pracovný pohovor

Čo je to mentoring a ako prebieha

Mentoring je vysoko efektívna metóda, pri ktorej, na rozdiel od koučingu mentor prevádza klienta na základe svojich skúseností a znalostí.

Je vhodný pre každého, kto cíti, že by uvítal podporu, povzbudenie a vedenie v životných zmenách, ktorým čelí v osobnom alebo pracovnom živote.

Príprava na pracovný pohovor

Poznám mnohých ľudí, ktorí sa roky odhodlávali zmeniť prácu, pretože boli nenaplnení, frustrovaní či dokonca vyhorení.  Cítili, že je čas pohnúť sa ďalej, avšak bránilo im v tom jedno: stres z pracovného pohovoru. Je to veľká škoda, ak niekto zotrváva na mieste, na ktorom ho to nebaví, stratil motiváciu alebo má nepríjemné pracovné prostredie či vzťahy.

Poznám mnohých ľudí, ktorí sa roky odhodlávali zmeniť prácu, pretože boli nenaplnení, frustrovaní či dokonca vyhorení.  Cítili, že je čas pohnúť sa ďalej, no bránilo im v tom jedno: stres z pracovného pohovoru.

Je to veľká škoda, ak niekto zotrváva na mieste, na ktorom ho to nebaví, stratil motiváciu alebo má nepríjemné pracovné prostredie či vzťahy.

Pracovný pohovor si vyžaduje vykročenie z vašej komfortnej zóny. Prekonanie strachu z pohovoru vám môže pomôcť k práco snov. Treba len nabrať odvahu a vykročiť.

Ak sa chystáte na pohovor, nemusíte v tom byť sami. Rada vás podporím a prevediem týmto náročným obdobím. Nezáleží na tom, či ste absolvent, máte pred dôchodkom, či chodíte na pohovory často alebo ste na pohovore neboli posledných 10-20 rokov.

Moje skúsenosti:

 • na pracovné pohovory som už pripravila individuálne i skupinovo kandidátov rôzneho veku, pozícií a skúseností
 • lektorovala som kurz "Príprava na pracovný pohovor" v CĎV Univerzity Komenského a vzdelávacom centre Macros
 • prednášala som na Profesia days v bratislavskej Inchebe na témy "Pracovný pohovor bez stresu" a "Ako napísať CV a ML"
 • viedla som pracovné pohovory v malých i veľkých spoločnostiach na rôzne pracovné pozície
 • koordinovala som projekt „Vzdelávajme pre trh práce, nie pre úrady práce" vzdelávacej agentúry SEA
 • pôsobila som ako kariérna poradkyňa na ÚP a pripravovala som znevýhodnených klientov na rôzne pracovné pozície
 • zúčastnila som sa ako pozorovateľka mnohých assessment centier, na ktoré som tiež úspešne pripravovala kandidátov
 • počas VŠ štúdia (ekonomika a manažment) som študovala manažment ľudských zdrojov a sociálnu a pracovnú psychológiu

Či bude váš pohovor bude prebiehať naživo alebo online, pripravím vás na všetky jeho kolá. Poradím vám, ako (ne)odpovedať na otázky personalistu, akým chybám sa vyhnúť, pripravím vás na "chytáky", ktoré vás môžu čakať. Dobrá príprava zvýši vaše šance i sebavedomie.

Na pohovor pôjdete vedomí si svojich kvalít a silných stránok. Zistíte, že aj niečo tak náročné ako pohovor môžete prežiť vyrovane a za každých okolností pôsobiť profesionálne.

Ak je pohovor to, čo vás delí od vášho vysnívaného miesta, potom stojí za to dobre sa naň pripraviť. Rada vás týmto náročným obdobím prevediem a podporím v tejto výzve.

Konzultácie prebiehajú na ďiaľku v online prostredí, neváhajte ma kontaktovať!

Organizačné záležitosti

Sedenia prebiehajú formou v online prostredí cez Messanger, Zoom, Teams, Skype alebo Google Meet.

Koučingové sedenie môžete absolvovať jedno, alebo aj sériu sedení - to závisí od cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. Jedno sedenie sa odporúča napr. pri tvorbe vízie, pri vhľade do nejakého problému. No ak je vašim cieľom viac zapracovať na svojom osobnom rozvoji, odporúčam absolvovať 5 a viac sedení.

Ak sa chcete poradiť, či je koučing alebo mentoring pra vás vhodný, pre krátku konzultáciu zdarma ma môžete kontaktovať: 0948 048 641 │  atanasova@sebarozvoj.eu

Cena

 • koučingové sedenie v rozsahu 60 min: 60,- Eur
 • pri predplatení 6 a viac koučingových sedení je cena za sedenie 50,- Eur
 • mentoring a príprava na pohovor v rozsahu 2-3 hodín je v cene 60 - 80,- Eur (podľa rozsahu)

Upozornenie

Koučing nie je náhrada za riadnu lekársku či inú odbornú starostlivosť. Neodporúča sa pacientom, ktorí sa liečia pomocou antidepresív alebo sú v ťažkom psychickom či fyzickom stave. Ďakujem za pochopenie!