Koučing

Vysoko efektívna metóda vhodná pre každého, kto sa chce v živote posunúť dopredu, realizovať svoje vízie, ciele, naplniť svoj potenciál.

Koučing umožňuje odhaliť a žiť tú najlepšiu verziu nás samých.

Čo je to koučing

Koučing je vysoko efektívna metóda, ktorá nám dokáže pomôcť v rôznych oblastiach nášho života. Jej využitie má skutočne široký rozsah a výborné výsledky. Podstata koučingu spočíva v tom, že kouč svojim klientom neradí, ale ich „naviguje“, aby našli odpovede na otázky, ktoré riešia. Vychádza z myšlienky, že pokiaľ máme problém/otázku, potom sa riešenie/odpoveď nachádza v našom vnútri. Vďaka cieleným otázkam, ktoré by si koučovaný sám nepoložil, sa odhalí jadro problému a možnosti riešenia.

 

Akým oblastiam koučingu sa venujem

 • Životný koučing, ktorý je zameraný na nastavenie rovnováhy, cieľov či zvýšenie motivácie v osobnom i pracovnom živote. Jedná sa o zmenu buď v konkrétnej situácii alebo v určitej oblasti života či kariéry. Pomáha nám identifikovať, kde sa nachádzame, čo v našom živote (ne)funguje, čo je potrebné "prenastaviť", kam sa chceme v živote dostať a ako sa tam dostať.
 • Spirituálny koučing nám ponúka holistickejší pohľad na problémy. Ide o čosi hlbšie a hľadá hlbší význam toho, čo sa nám v živote deje. Odhaľuje vzorce ukryté v našej mysli, podporuje proces sebauvedomenia. Je zameraný na upevnenie spojenia so svojím vnútrom, pôsobí transformačne na náš duchovný rast a rozvoj osobnosti. Dá sa povedať, že prináša globálnu zmenu v našom vnímaní sveta, ako aj v našich postojoch.

 

Čo je úlohou kouča

 • Kouč je pre koučovaného oporou, učí ho, aby sám v seba uveril a zmenil život k lepšiemu
 • Kouč je sprievodca, ktorý krôčik za krôčikom vedie koučovaného k zlepšeniu
 • Aktivuje potenciál koučovaného a vytvára priestor na hľadanie možností
 • Motivuje a podporuje koučovaného k dosiahnutiu k cieľov
 • Najväčšia výzva kouča: ukázať koučovanému jeho potenciál
 • Koučing pomáha koučovanému odstrániť zábrany, ktoré bránia naplniť jeho potenciál
 • Kouč nevnucuje svoje riešenia a nedáva subjektívne rady, ale naviguje koučovaného, ako dospieť k jeho vlastným riešeniam

 

Čo je úlohou koučovaného

Aby nastala zmena a požadovaný výsledok, je nutné zmeniť vzorce správania a nájsť spôsoby, ako danú záležitosť vyriešiť. Avšak je potrebné si uvedomiť to, že tu platí pravidlo 50:50. Čo presne to znamená? Ja môžem klientovi zabezpečiť výsledky len vtedy, pokiaľ aj on urobí svoju prácu. Kouč za nikoho zmenu neurobí. Vytvorí mu však pre to optimálne podmienky a nastaví celý proces. Je to úžasný proces sebapoznávania, zharmonizovania mysle, proces opätovného získavania stratenej sebadôvery a sebaúcty.

 

Čo koučing dokáže, a čo nie

Koučing je vysoko efektívna metóda, ako sa posunúť vo svojom živote vpred, čo sa týka prítomnosti, budúcnosti či plnenia cieľov. Pomáha v situáciách, keď strácame motiváciu, sebadôveru, máme problémy rôzneho charakteru, či už doma, v škole alebo práci, prípadne sa chceme v živote posunúť ďalej, chceme si nastaviť ciele do budúcnosti a popracovať na svojom osobnom rozvoji.

Avšak môže sa stať, že problémy klienta sú hlbšieho charakteru a je potrebné pátrať po ich príčine v minulosti, resp. na hlbšej – podvedomej úrovni. To môže vyplývať z toho, že v určitej fáze svojho života sme nedokázali spracovať nejakú situáciu a dôsledkom toho máme dnes nesprávne vnútorné presvedčenia, zlý sebeobraz či nízke sebavedomie. Toto sa odrazí na našom celkovom fungovaní. V prípade, že riešenie na naše problémy sa nachádza v rozuzlení našich emócií, ktoré siahajú hlboko do minulosti, odporúčam klientovi absolvovať terapiu One Brain.

Organizačné záležitosti

Koučing prebieha formou individuálnych sedení v online prostredí cez Messanger, Teams, Zoom, Whatsup alebo Skype.

Ideálne je absolvovať sériu stretnutí 5-10 sedení. Pre krátku konzultáciu zdarma ma môžete kontaktovať:

 • * telefonicky: 00421 948 048 641
 • * mailom: atanasova@sebarozvoj.eu

                   Cenník koučingu                       

 • koučingové sedenie v rozsahu 60 min: 60,- Eur
 • pri predplatení 6 a viac koučingových sedení je cena za sedenie 50,- Eur

Upozornenie

Koučing nie je náhrada za riadnu lekársku či inú odbornú starostlivosť. Neodporúča sa pacientom,

ktorí sa liečia pomocou antidepresív alebo sú v ťažkom psychickom či fyzickom stave.

Ďakujem za pochopenie.