V čom spočíva čaro motivácie

Asi všetci sme už zažili ten pocit, keď sme sa do niečoho museli nútiť, keď sa nám nechcelo, nemali sme chuť a energiu alebo sme nevideli zmysel v tom, čo sme mali urobiť. Akoby sme ťahali ťažké bremeno, ktoré nie a nie dotiahnuť do cieľovej rovinky.

V takých situáciách máme tendenciu prokrastinovať a ledva prekonávame nechuť, čo si často vyčítame a obviňujeme sa, považujeme sa za lenivých, neschopných, alebo naopak hľadáme výhovorky na svoju obhajobu.

Úplne ináč sa cítime, keď niečo robíme s chuťou a baví nás to, nikto nás nemusí nútiť, presviedčať, naháňať, pretože máme silnú vnútornú motiváciu. Všetko nám vtedy ide ako po masle a naše pozitívne naladenie nám pomáha oveľa ľahšie prekonávať prekážky. Vnútorná motivácia a náš zápal pre vec je silný a my s ľahkosťou smerujeme priamo k úspechu.

Prečo to tak je? Odkiaľ pramení ten rozdielny postoj?

O motivácii sa veľa hovorí. Kto by nechcel byť neustále motivovaný? A kto by nechcel mať motivovaných zamestnancov, žiakov, športových zverencov či svoje deti? Jednou z najväčších výzviev pri vedení ľudí je prebudiť motiváciu u tých, ktorí ju stratili a udržať motiváciu u tých, čo sú motivovaní. Čo myslíte, že je ťažšie?

Čo našu motiváciu zabíja

Keď sa k prekážkam, problémom či konfliktom, ktoré sa kopia v práci alebo v škole nepristupuje konštruktívne, v ľuďoch začne vzrastať nechuť a nevôľa. Tá sa postupne môže zmeniť na demotiváciu. Príčiny môžu byť rôzne. Na našu motiváciu môžu negatívne vplývať rôzne faktory, ktoré nazývame aj vnútorné a vonkajšie motivačné bariéry.

Tie vnútorné súvisia s našimi hodnotami, záujmami, presvedčeniami, postojmi. Ak máme vnútorný rozpor s prácou, ktorú robíme, naša motivácia klesne alebo sa celkom vytratí. Skúste si napríklad predstaviť vegetariána, ktorý pracuje v mäsokombináte. Alebo umelecky založeného človeka, ktorý ani trochu neinklinuje k športu a pracuje ako predajca športových potrieb. Koľko toho asi predá?

Do úvahy však treba brať aj vonkajšie faktory, na ktoré nemáme až taký dosah. Napríklad zlý time manažment vášho šéfa, jeho neshopnosť určiť si priority a z toho vyplývajúce chaotické manažovanie ľudí. Neustále skákanie z jedného problému na druhý, častá zmena plánov či cieľov a časový tlak dokáže ľudí doslova znechutiť.

Vnútorných i vonkajších motivačných bariér je veľké množstvo, no u každého z nás prevažuje niečo iné. Komplikácie vznikajú najmä vtedy, ak sa nahromadené a neriešené problémy začnú vzájomne kombinovať.

Pomôžu finančné stimuly?

Keď na motivačných prednáškach položím otázku, čo ľudí najviac motivuje, často dostávam odpoveď: peniaze.

Mnohí skutočne obmedzujú svoju motiváciu a motiváciu svojich zamestnancov len na finančné stimuly, a to je škoda. Nepovažujem to za správne, pretože peniaze majú len krátkodobý motivačný charakter. Po určitej dobe, po pár mesiachoch, si človek zvykne na nový štandard a je po motivácii (pokiaľ sa nejedná o nečakané finančné odmeny alebo také, čo sú viazané na výkon či úspech).

Neobmedzujte motiváciu len na finančné stimuly. Existujú aj iné, oveľa účinnejšie možnosti, ktoré motiváciu nielen prebudia, ale pomôžu ju aj dlhodobo udržať.

Význam peňazí by sme z hľadiska motivácie nemali ani podceňovať, ale ani preceňovať. Človek, ktorý je dobre finančne ohodnotený, totiž ešte nemusí byť motivovaný. Na druhej strane, nízke či nespravodlivé finančné ohodnotenie vyvoláva v ľuďoch silnú demotiváciu. Ako to máte vy?

Jednou z možností sú výzvy

Ako teda svojich ľudí motivovať? A ako samých seba motivovať a ako udržať motiváciu aj napriek nezdarom či prekážkam? Motivácia ľudí je a aj v minulosti bola predmetom skúmania psychológov, filozofov, personalistov, manažérov a rôznych odborníkov zaoberajúcich sa ľudskou psychikou.

Motivačné školenia, ktoré vediem vo firmách a rôznych vzdelávacích centrách, či už sú zamerané na sebamotiváciu alebo motiváciu druhých, bývajú vždy nabité pozitívnou energiou. Aha-momenty, ktoré účastníci zažívajú, v nich odkrývajú zdroje ich vnútornej motivácie. Vnútorná motivácia je v porovnaní s tou vonkajšou (financie, prostredie, kolektív, atraktívnosť projektov…) oveľa silnejšia.

Keď robíme niečo z vlastného presvedčenia, chcenia, vidíme v tom zmysel a pociťujeme silnú túžbu dotiahnuť to do úspešného konca, sme schopní oveľa ľahšie prekonávať prekážky a problémy, ktoré sa na našej ceste vyskytnú.

Jednou z možností, ako seba či druhých motivovať, sú výzvy. Ľudia majú radi výzvy, pretože vďaka nim odkrývajú svoje vnútorné zdroje a skutočný potenciál.

Nenarobme viac škody ako osohu

V eBooku Čaro vnútornej motivácie rozoberám motiváciu z každej strany – či už sa týka nás samotných alebo motivovania druhých. Každý rodič, každý učiteľ, vychovávateľ, tréner či manažér by mal byť tak trochu aj psychológ. Nesprávnym prístupom totiž často narobíme viac škody ako osohu.

Mnohé závisí od správneho nastavenia mysle, šikovných motivačných nástrojov a štýlu komunikácie voči sebe i druhým. Komunikáciou sa dá toho veľa dosiahnuť, ale aj veľa pokaziť. Veď skúste posúdiť sami rozdiel pri týchto dvoch výrokoch:

 • „Ak si rýchlo nedopíšeš úlohy, nepôjdeš von!“
 • „Ak si rýchlo dopíšeš tie úlohy, môžeš byť dlhšie von.“

Keby ste tie úlohy písali vy, ktorý výrok by vás motivoval a ktorý skôr podráždil? Dospelí si často myslia, že deti to majú ináč a do vecí ich treba nútiť. No je to omyl. Niekedy aj drobná zmena štýlu komunikácie prinesie veľké výsledky.

Motivácia vs. manipulácia

Málokto si uvedomuje, že spôsob, ktorým komunikujeme so svojim okolím, je často odrazom toho, ako komunikujeme sami so sebou. Programy, ktoré sa počas nášho života, no najmä v detstve zapísali do nášho podvedomia, sa takto vyplavujú na povrch.

To, čo sa vám kedysi nepáčilo a možno ste si v duchu sľubovali, že to svojim deťom/žiakom/zamestnancom robiť nebudete, vás zrazu dobehne. Bez toho, aby ste to robili zámerne, v istom momente sa pristihnete pri tom, že sa práve takto správame. A tak, namiesto pozitívnej motivovácie počujete samých seba, ako sa hrozíte, že „ak si tie úlohy ihneď neurobíš, vezmem ti mobil“.

Dalo by sa to aj inak? Pravdaže dalo. Len nás to nikto neučil. Chce to trochu praxe, no naučiť sa to dá a ten výsledok určite stojí za to.

Možno si teraz kladiete otázku, či motivácia tak trochu nehraničí s manipuláciou. V skutočnosti, hranica medzi nimi môže byť tenká. Dôležitý je zámer. Ak bezradný rodič vyčerpal všetky možnosti pozitívnej motivácie a začne sa dieťaťu vyhrážať vzatím mobilu, ide o manipuláciu? (Otázne je, či skutočne vyčerpal všetky funkčné možnosti…).

Ako si udržať plameň motivácie

Niekedy sa dokážeme zapáliť pre vec, no po čase naša motivácia klesne alebo sa celkom vytratí. Nie je to nič výnimočné, je to prirodzené, ľudské. Uľahčíte si to, ak sa na to vopred mentálne pripravíte.

Aby sme si plameň motivácie dokázali udržať, musí motivácia vyvierať z nášho vnútra – vtedy je spojená so silnou túžbou. Existuje veľa možností, ako udržať motiváciu dlhodobo. Jednou z nich je vracať sa k svojej pôvodnej vízii či túžbe a naladiť sa na pozitívny výsledok.

Skúste sa zamyslieť, čo je jednoduchšie: motivácia seba samých, alebo motivácia druhých? Závisí to od toho, čoho sa motivácia týka, no aj od mnohých iných faktorov. Niekomu je oveľa ľahšie „nakopnúť“ druhých, no niekto dokáže motivovať len seba samého.

Môžem vás uistiť, že schopnosť motivovať či už seba alebo druhých je niečo, čo sa dá naučiť a rozvíjať, aj keď vám to možno doteraz nešlo. Niekedy stačí osvojiť si základné informácie, naodbudnúť nejakú tú skúsenosť a odvážiť sa experimentovať. Správne nastavenie mysle dokáže skutočné zázraky.

Skúsili ste (seba)koučing?

Môj eBook Čaro vnútornej motivácie obsahuje
množstvo praktických cvičení. Považujem ho preto už za taký motivačný minikurz.

Ak sa ale radšej necháte previesť procesom zvýšenia svojej motivácie osobne, odporúčam navštíviť kurz Motivácia a sebakoučing alebo absolvovať motivačný koučing.

Koučing je obľúbený moderný nástroj manažérov, trénerov, učiteľov, dokonca v poslednej dobe i rodičov, čo je úžasné. Ľudia si ho často mýlia s mentoringom, no mentoring je skôr o predaní vlastnej skúsenosti. Pri koučingu nemusíte mať s danou problematikou skúsenosť, ale šikovnými technikami dokážete pomôcť.

Koučing pomáha lepšie pochopiť seba i druhých, rozvíja potenciál koučovaného, opiera sa o to, čo je funkčné (samozrejme, u každého je to niečo iné) no hlavne nás vedie k zlepšeniu života po každej stránke.

Na zvýšenie či udržanie motivácie nepotrebujete absolvovať kompletný výcvik pre koučov. Niekedy aj drobná zmena čí šikovná technika dokáže zázraky. Správne nastavenie mysle je nutné pri všetkých cieľoch, snoch a víziách, ktoré chceme dosiahnuť.

Ako sa vzdávame svojich snov

Veľakrát sa rozhodneme vo svojom živote niečo zmeniť, zlepšiť, dosiahnuť. Naša motivácia býva na začiatku vysoká. No postupne sa objavia prekážky a motivácia sa pomaly začne vytrácať. Ak nemáme dostatok času, energie, peňazí, nápadov či podpory okolia, napokon to radšej vzdáme, ako by sme zabojovali o ten svoj kúsok šťastia pod slnkom.

Po viacerých takýchto nezdaroch a neúspechoch strácajú ľudia motiváciu svoje sny a ciele dosiahnuť, niečo vo svojom živote zlepšiť. To sa odrazí na ich sebahodnotení a sebeobraze. Je vám tento model povedomý?

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa vzdávajú kvôli prekážkam alebo ak máte tendenciu podľahnúť výhovorkám, váš život tým stráca na kvalite. Možno len potrebujete zistiť, ako sa to dá. Ako sa vraví, „keď sa chce, všetko sa dá“ – niekedy však treba vedieť, ako na to.

Keď sa chce, všetko sa dá, dokonca aj schudnúť

Takým typickým príkladom, pri ktorom ľudia často zlyhávajú, je chudnutie – ak sa niekto pokúša schudnúť a nepodarí sa mu to na prvý, druhý, tretí raz, motivácia sa vytratí a nasleduje pocit zlyhania. Alebo nezdravé diéty, ktoré môžu poškodiť zdravie. Niekedy pomôže tréner, lekár, mentor, kouč či dobrý priateľ. No nie každý má to šťastie, že sa má na koho obrátiť.

Viem, že práve chudnutie je pre mnohých problémová oblasť, a preto som v eBooku Čaro vnútornej motivácie krok po kroku popísala postup, ako sa dostať „z bodu A do bodu B“. Žiadne drastické diéty, ale krásne rozpísaný motivačný plánik, ktorý nakopne a udrží motiváciu počas celého procesu chudnutia.

Tento postup sa dá vynikajúco aplikovať na akýkoľvek sen, cieľ či víziu, a preto som mu venovala značný priestor aj v pracovnom zošite, ktorý je súčasťou bonusov môjho eBooku.

Ak chcete objaviť čaro motivácie, ak chcete skutočne zapáliť iskru a udržať plameň motivácie či už u seba alebo u druhých, kliknite na obrázok a prečítajte si, čo všetko ponúka môj eBook.

Miroslava Atanasová
Sprevádzam druhých na ceste sebarozvoja, objavovania vlastnej sebahodnoty a vnútornej rovnováhy. Ako ICF koučka - energetický, mindfulness a motivačný koučing odkryjem váš skutočný potenciál a naučím vás pracovať s vlastnou energiou. Ako mentorka a lektorka osobného rozvoja vás prevediem svetom komunikačných, prezentačných a manažérsky zručností, pripravím vás na pohovor, naučím vás motivovať seba i druhých, zvládať stres či organizovať svoj čas. Pomocou metód OneBrain a vnútorné dieťa pomôžem uvoľniť emočné bloky, ktoré vám bránia v raste. Ak túžite po harmónii, na diaľku vás prevediem príjemnou relaxáciou, alebo vám vytvorím osobné afirmácie šité na mieru. Som autorka niekoľkých motivačných eBookov pre dospelých, no píšem a vediem kurzy aj pre deti - pre viac info nakuknite do môjho Okienka pre deti. V prípade, že vás zaujímajú témy osobného rozvoja, môžete sledovať moju FB stránku Sebarozvoj a osobný rozkvet, alebo si stiahnuť ZDARMA niečo z mojej ponuky na tomto webe.
 • Pozrite sa, čo mám pre vás na stiahnutie ZDARMA:
 • KOHERENCIA SRDCA A MYSLE


 • ESENCIA ÚSPECHU + AFIRMÁCIE • AFIRMÁCIE PRE DETI


 • Postup pri vypĺňaní formulárov:

  Zadaním svojho mena a e-mailovej adresy v ktoromkoľvek z formulárov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním daného produktu zdarma. Získate tiež možnosť dostávať novinky z oblasti sebarozvoja.

   

  Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa) sú u mňa v bezpečí a moja spoločnosť Iskra Soft s.r.o., IČO: 47076151 ich bude na základe vášho súhlasu spracovávať podle zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

   

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom zaslanom emaile.

 • Navštívte ma na Facebooku :)
 • Najnovšie články