Ako si poradiť s vnútorným kritikom

Skúste sa na chvíľu zamyslieť a úprimne si odpovedzte:

 • zvyknete byť k sebe prehnane kritický?
 • zvyknete byť k druhým prehnane kritický?
 • máte pocit, že vás druhí pričasto kritizujú?

Poďme sa pozrieť, ako ste na tom so svojím vnútorným kritikom. Povieme si, odkiaľ sa ozýva ten hlas, čo tak rád znižuje vašu sebahodnotu, a prečo by ste sa mali naučiť, ako s ním „zatočiť“ a vrátiť si späť svoju silu a čaro osobnosti.

Všimla som si, že keď na kurzoch osobného rozvoja otvorím tému vnútorného kritika, mnohí spozornejú. Niektorí o ňom počujú prvýkrát, iní už čo-to vedia. Je to téma, ktorá ľudí zaujíma, pretože je spojená s našim podvedomím a postojom k sebe samému (často i k druhým).

Rovnakú úľavu, akú som pocítila ja, keď som o ňom počula prvý raz, registrujem u účastníkov kurzov. V momente, keď pochopia, že sa nemusia stotožňovať s výrokmi svojho vnútorného kritika, uvedomia si, že sú oveľa lepší ľudia a majú oveľa väčšiu silu, ako si mysleli.

Ako a kedy sa prejavuje náš vnútorný kritik

Vnútorný kritik je expertom v znižovaní sebahodnoty. Dokáže nás ľahko znechutiť, odradiť, pokaziť náladu a urobiť z nás nevýrazné šedé myšky. Prejavuje sa ako tichý neodbytný hlások v hlave, ktorý nás núti o sebe pochybovať, znižuje naše sebavedomie i motiváciu.

Rád sa hlási o slovo, keď sa rozhodujeme o niečom dôležitom, stojíme pred niečím novým, prípadne je na nás vyvíjaný tlak, v dôsledku čoho sa dostávame do vnútornej nepohody.

Uvediem pár príkladov:

 • sme pod časovým stresom, nestíhame a deadline sa blíži
 • stojíme pred nejakou náročnou úlohou a nie celkom si veríme
 • čaká nás niečo nové, nepoznané, možno sa púšťame do nového projektu…
 • robíme niečo, na čom nám veľmi záleží pre niekoho, na kom nám veľmi záleží
 • ideme na pohovor a v našej hlave sa spustí lavína pochybností
 • musíme sa v niečom prekonať, vykročiť zo svojej komfortnej zóny
 • stojíme pred niečím, čo sme v minulosti nezvládlicítime sa pod tlakom
 • ak máme za sebou nejaké faux pas, náš vnútorný kritik nás svojimi trefnými komentármi veľmi rád „dorazí“
 • opakovane sa púšťame do niečoho, pri čom z nejakého dôvodu nevydržíme (chudnutie, pravidelný šport či meditácia…)

Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti a skúseností mojich klientov, verím, že by ste zoznam vedeli rozšíriť o vlastné situácie.

Ak vás trápia dotieravé myšlienky, ktoré znižujú vašu motiváciu, hodnotu či sebavedomie, teraz už viete, odkiaľ pochádzajú – pravdepodobne sú produktom vášho vnútorného krtika.

Ak sa zvyknete podceňovať, prehnane sa kritizujete alebo obviňujete, že nie ste dosť dobrí, môže to znamenať, že ste svojmu vnútornému kritikovi poskytkli príliš veľký priestor.

Nenechajte si siahnuť na úspech

Vaša sebahodnota by ale nemala závisieť od „postoja“ vášho vnútorného kritika. Ani váš vzťah k druhým by nemal zrkladliť postoje vášho vnútorného kritika, žiaľ, často sa to deje. Nemusí to tak byť, no tí, čo bývajú prehnane kritickí k sebe, bývajú často prehnane kritickí aj k svojim deťom, žiakom, kolegom, partnerom a pod.

Kritika – či už vnútorná alebo vonkajšia – zabíja motiváciu. Oberá človeka o radosť zo života a chuť naplno prejaviť svoje dary a kvality. Má negatívny vplyv na sebavedomie a znižuje naše šance na úspech. Pravdaže, je niečo iné, ak sa jedná o konštruktívnu kritiku, ktorá nás posúva dopredu.

Ťažko nájdete človeka, ktorý si jednou rukou sype popol na hlavu a druhou žne úspech. Aj úspešní ľudia majú vnútorného kritika, ale naučili sa odolávať jeho tlakom.

Ak priveľmi počúvate svojho vnútorného kritika, ak mu dáte príliš veľký priestor, pílite pod sebou konár. Keď sa ale naučíte pokračovať aj napriek jeho neutíchajúcemu hlasu, máte šancu rásť, rozvíjať sa a v konečnom dôsledku aj uspieť.

Ako znie ten hlas vo vašej hlave?

Odkiaľ vlastne pochádza hlas nášho vnútorného kritika a čo to znamená, že je spojený s našim podvedomím?

Výroky, ktoré vnútorný kritik rád používa, ste zrejme počúvali už v detstve od niekoho zo svojich najbližších. Ak si začnete zapisovať všetky tie nepríjemné sebakritické myšlienky, ktoré vás občas prepadnú, je pravdepodobné, že v nich spoznáte hlas niektorého z rodičov, možno aj starých rodičov, učiteľov, trénerov či súrodencov (poväčšine starších).

Niekedy stačí škaredý pohľad, výsmech alebo štipľavá poznámka smerom k našej osobe, a ten ponižujúci pocit negatívne ovplyví váš sebaobraz (môže, ale aj nemusí – to závisí od okolností, vašej odolnosti a stability).

Skúsme sa teda pozrieť na obľúbené výroky vnútorného kritika. Uvediem pár príkladov, možno sa v tom nájdete, pokojne ich doplňte o tie svoje:

 • Na toto nemám…
 • Toto nedám…
 • Určite to nedokážem…
 • Som ja ale hlupák/babrák/nešika…
 • Toto sa mi nikdy nemôže podariť…
 • Budem všetkým na posmech…
 • Ako vždy to zbabarem…
 • Zase sa strápnim…
 • Určite vyzerám smiešne…
 • Som na to príliš mladá/stará, pomalá/rýchla, vzdelaná/nevzdelaná, chudá/tučná, skúsená/neskúsená …

Pripomína vám to niečo? Skúste v zozname pokračovať a odhaliť tie svoje sebakritické poznámky, ukážeme si, čo sa s tým dá robiť.

Nenechajte o svojom živote rozhodovať vnútorného kritika. Nedovoľte mu, aby znižoval vašu hodnotu a nedovoľte mu ani pochovať vaše nápady a idey – pretože na toto všetko je on expert. Aj vy máte právo stať sa tvorcom svojho života a viesť sa na vlne radosti, úspechu a naplnenia.

Nepochovávajte svoje nápady

Kým som nemala svojho vnútorného kritika pod kontrolou, tiež si rád „vyskakoval“. Ozýval sa hlavne vtedy, keď som sa chcela pustiť do nejakého nového projektu. Pochybnosti „či to dokážem, či to má zmysel, či to zaujme, či vôbec mám šancu uspieť, atď.“

Ak som sa navyše radila s niekým, kto ma od mojich nápadov odhodváral, svoje idey som mohla rovno pochovať. Možno to poznáte – dostanete super nápad, niekomu ste sa pochválite a ten vás vzápätí schladí vymenúvaním prekážok a nedostatkov alebo má poruke logické argumenty, prečo sa to nedá.

Preto keď nabudúce dostanete dobrý nápad, starostlivo si premyslite, komu sa s ním pochválite. Taký dobrý tip je všímať si okolo seba ľudí, ktorí už niečo dokázali a majú otvorenú myseľ.

Ak sa totiť zveríte niekomu, kto nezvykne opúšťať svoju komfortnú zónu a koho prioritou je pocit istoty, môžete zažiť sklamanie. Je pravdepodobné, že vás bez váhania odradí a vy svoj nápad pochováte hneď na začiatku. Nemajte im to za zlé, väčšinou vás len chcú ušetriť sklamania.

Takýto človek svojím postojom len posilní hlas vášho vnútorného kritika, ktorý sa rád zúčastňuje pri pochovávaní nových nápadov. Keby sme ale zakaždý počúvali hlas kritikov okolo nás, vrátane toho nášho vnútorného, nikdy by sme sa nemohli tešiť pokroku.

Nemusíte hneď vymýšľať liek na nevyliečiteľnú chorobu alebo lietajúce lode, niekedy ide o bežné projekty, ktoré si vyžadujú myslenie „out o the box“. Ak ste obklopení ľuďmi s otvorenou mysľou, je to chytľavé a nápady sa len tak sypú. No pri pesimistoch budete mať pociť, že váš vnútorný kritik by vás do toho boxu najradšej zatvoril.

Získajte nad vnútorným kritikom kontrolu

Na kurzoch osobného rozvoja robievam s účastníkmi rôzne cvičenia, ktoré im pomôžu získať nadhľad a vytiahnuť z podvedomia čo najviac negatívnych výrokov – lebo to, čo je odhalené, môžeme spracovať a oslobodiť sa od toho.

Jedno také cvičenie, ktoré si môžete urobiť hneď teraz:

Papier rozdeľte zvislou čiarou na dve časti. Do ľavého stĺpca zapíšte negatívne výroky, ktoré sami voči sebe používate. Vychádzajte z toho, čo už bolo povedané. Zamerajte sa na také výroky, ktoré vám napadnú vo chvíli, keď je na nás vyvíjaný tlak – napríklad ste pod časovým stresom, máte vykonať niečo nové, musíte sa nejakým spôsobom prekonať, púšťate sa do nového projektu a pod.

Do pravého stĺpca napíšte logické protiargumenty, ktoré tieto výroky vyvrátia alebo zmiernia. Uvádzam príklad na obrázku:

Takéto racionálne argumenty vezmú vášmu kritikovi vietor z plachiet. Ak sa potom vo vás ozvú podobné pocity, stačí si nájsť protiargument a sami uvidíte, ako tie nepríjemné pocity budú slabnúť.

Na jednom z mojich kurzov osobného rozvoja uviedla istá účastníčka do ľavého stĺca „som hlúpa„. Ako protiargument do pravého stĺpca uvieda: „mám 3 vysoké školy“.

Keď som sa jej opýtala, odkiaľ pochádza to presvedčenie, povedala, že má 3 starších bratov, od ktorých sa toho v detstve napočúvala až-až. Starší súrodenci majú určitú mentálnu prevahu nad mladšími a bývajú často zdrojom podobných výrokov.

Raz za mnou prišiel mladý muž, ktorý mi o sebe tvrdil, že je nešikovný, lenivý a čoho sa chytí, to zbabre. Pátrali sme, odkiaľ toto presvedčenie pramení. Pochádzalo od otca a sprevádzalo ho celé detstvo až do prvého zamestnania, kým sa jeho šéfka nerozhodla poslať ho na koučing.

Keď sme sa zbižšia pozreli na jeho potreby, hodnoty a priority, dokázal pomenovať, čo je pre neho v živote dôležité. Na základe toho si stanovil ciele a vďaka šikovným koučingovým technikám sme nastavili čo, kde ako a akým spôsobom vykonať, aby svoje ciele krok za krokom dosiahol. Zrazu mal jasno, čo od života chce a vedel sa k tomu postaviť zodpovedne a sebavedome.

Odpustenie je základ

Našťastie, vždy sa s tým dá niečo robiť. Dôležitá vec, ktorú je potrebné urobiť, a na ktorú mnohí zabúdajú je odpustiť. Komu? Tomu, kto bol v detstve tým vaším hlavným kritikom, od koho tie výroky pochádzajú. Ak si kladiete otázku, prečo by ste mu mali odpustiť, keď vám to ublížilo, odpoveď je – PRÁVE PRETO!

Je len na vás, či sa rozhodnete to bremeno zhodiť alebo vláčiť ďalej. Keď to dokážete spracovať a odpustiť, uvoľníte zdroj toho negatívneho sebaobrazu. Viem, že odpustiť nemusí byť ľahké, hlavne ak cítime krivdu, nespravodlivosť a máme v sebe potlačeného veľa hnevu. No ten, komu sa uľaví, ste VY.

Nepotrebujete, aby vám to aj naďalej ubližovalo, aby vás minulosť ťahala dolu. Skúste sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu. Či už sa jednalo o vašich rodičov, učiteľov, starých rodičov…, ich zámerom nebolo vám ublížiť.

Deti nekritizujeme preto, aby sme im ublížili, ale možno preto, aby sme ich do života niečo naučili, niečo zmenili, viac si verili… Žiaľ, často je práve kritika kontraproduktívna a narobí veľa škody. Ruku na srdce – koľkokrát ste niečo podobné robili vy sami, v roli rodiča či učiteľa? Verím, že ste tým nechceli nikomu ublížiť.

Keď už sme pri téme odpustenie, nezabudnite vždy odpustiť aj sami sebe – možno za to, že ste svojmu vnútornému kritikovi dali taký priestor a dovolili, aby „pokrivil“ váš sebaobraz.

Neoplatí sa s ním bojovať

Som si istá, že nájdete množstvo návodov a postupov, ako si s vnútorným kritikom poradiť. Niektoré fungujú, iné nie, a hneď vám aj poviem prečo:

Ak vám niekto radí, že máte proti vnútornému kritikovi bojovať, zrejme neuspejete.

Ak totiž proti niečomu bojujete, dávate tomu ešte viac energie. Treba preto zvoliť inú stratégiu. Matka Tereza bola tiež ochotná podporiť pochod za mier, ale nie pochod proti vojne.

Poviem vám, čo pomohlo mne:

 • V provom rade to bolo už len samotné uvedomenie, že vôbec niečo také ako vnútorný kritik existuje.
 • Ďalej to bolo uvedomenie, že ten kritický hlas v mojej hlave nie je to, čo definuje moju osobnosť. Je to len akýsi výkrik uviaznutých emócií, a vôbec sa podľa neho nemusím riadiť.
 • Spracovala som si výroky svojho vnútorného kritika, definovala ich zdroj, a jednoducho som to od-pustila, aby nado mnou nemali moc.
 • Ak sa vynorí nový výrok alebo pocit, hneď si ho spracujem – buď cez logické argumenty, ako v horeuvedenom cvičení, a v prípade, že ide o niečo komplexnejšie, uzdravím to cez svoje vnútorné dieťa.
 • Ďalšia možnosť, ktorá sa podarí aj vám, keď na tom trochu popracujete, je prestať živiť tieto pocity a myšlienky svojou pozornosťou, neživiť ich svojimi emóciami.
 • Pomohla mi tiež zmena postoja k výrokom vnútorného kritika. Vždy keď sa ozvali pochybnosti, pokojne som sama pre seba skonštatovala: „ÁHA! A je to tu! Vnútorný kritik sa hlási o slovo.“ Alebo niečo v tom zmysle. Registrujem ho, viem, že je tu, no nepodľahnem mu a nedovolím, aby rozhodoval za mňa. Prekonaním pochybností si vraciam svoju silu.
 • Niekedy pomôže jednoducho ho posadiť vedľa seba a vyzvať ho: „Tak, a teraz sa pozeraj, ako to dám!

Ako je to s kritikou od druhých

Ľudia, ktorí príliš podliehajú hlasu svojho vnútorného kritika, bývajú zraniteľnejší a nevedia si celkom poradiť s kritkou druhých. No aj to sa dá naučiť. Kritika od druhých ľudí je kapitola sama o sebe, preto sa ňou budem v budúcnosti zaobať podrobnešie.

Keď vás niekto reálne v živote kritizuje, je dobré sa zamyslieť, či ide o kritiku oprávnenú alebo neoprávnenú. Veď predsa aj kritika, ak je konštruktívna, nás v živote môže posunúť dopredu.

Takéto zamyslenie si môžete dovoliť aj pri vnútornom krikikovi a s nadhľadom to zhodnotiť. Ak ide o neoprávnenú kritku, ktorá je deštruktívna, použite argumentáciu, ako sme to robili v horeuvedenom cvičení.

Nedávajte ale svojmu vnútronému kritikovi príliš veľkú moc. Racionálne zhodnoťte jeho prítomnosť, a to je všetko. Dajte mu priestor tam byť, ale nedajte mu priestor na to, aby vás ponižoval, znižoval vašu hodnotu a utvrdzoval vás v nedostatkoch – v dôsledu toho by ste sa len podceňovali.

Nezabudnite si dožičiť pochvalu aj za maličkosti a úprimne oceniť to, čo ste už dosiahli. Tak budete krok po kroku budovať svoje sebavedomie a veriť si aj v náročných situáciách.

Čaro osobnosti

Keď ste v rovnováhe a vedomí svojej sily, ani váš vnútorný kritik, ani nikto iný nemá šancu zahnať vás do kúta.

Keď sa vám podarí „vyrásť“ nad túto časť seba samých, nadobudnete odvahu púšťať sa do nových vecí a prekračovať zóny komfortu a stanete sa plnohodnotnými tvorcami svojho života. Dáte šancu svojim talentom a darom, aby sa naplno prejavili a priniesli možno aj pre nás ostatných úžitok. Nájdete v sebe odvahu a túžbu ukázať svetu svoje osobné čaro.

Ak sa vám článok páčil, poteší ma lajk. Dolu pod článkom sa môžete prihlásiť na odber noviniek.

Miroslava Atanasová
Sprevádzam druhých na ceste sebarozvoja a objavovania vnútornej rovnováhy. Ako OneBrain terapeutka vám pomôže uvoľniť emočné bloky a spojiť sa s vašim vnútorným svetlom. Ako motivačná koučka vám ukážem váš skutočný potenciál a pomôžem dosiahnuť sny a ciele. Ako lektorka osobného rozvoja rozšírim vaše vedomosti v oblasti komunikačných, prezentačných, manažérskych zručností, pripravím vás na pohovor, naučím vás motivovať seba i druhých, zvládať stres, organizovať svoj čas ai. Viac informácií o mne sa dozviete TU>> Môžete mi napísať na e-mail: atanasova@sebarozvoj.eu alebo sa pridať do mojej FB skupiny: https://www.facebook.com/groups/www.sebarozvoj.eu/

Pre stiahnutie ZDARMA klikni na obrázok

 • Čo mám pre vás na stiahnutie ZDARMA

  Pre viac info kliknite na obrázok.

  Pre stiahnutie zdarma kliknite na tlačítko a vyplňte formulár.

 • ESENCIA ÚSPECHU

  Nalaď sa na svoju esenciu úspechu a vykroč na cestu za úspešným a naplneným životom.

 • AFIRMÁCIE PRE ROZKVET DUŠE

  Stiahnite si afirmácie a spojte sa so svojím vnútorným svetlom. Nechajte svoju dušu rozkvitnúť...

 • TAJOMSTVO EFEKTIVITY PRI PRÁCI Z DOMU

  Time manažment ponúka šikovné tipy a nástroje, ktoré vám pomôžu skĺbiť pracovné povinnosti s ostatnými aj v home office.

 • Vidíme sa na Facebooku :)
 • Najnovšie články