Mindfulness a čaro prítomného okamihu

Pozorovali ste niekedy malé, asi tak 1-2 ročné dieťa, ako sa dokáže pohrúžiť do skúmania sveta? S obdivom a zvedavou mysľou pozorovateľa nadšene sleduje objekt svojej pozornosti. Nezaujíma ho okolie, netrápi ho, že pred hodinkou niečo rozlialo, nerobí si starosti „kto čo povedal“, ani plány, čo bude na robiť o chvíľu či zajtra…

Žije TU a TERAZ, naplno ponorené v prítomnom okamihu a činnosti, ktorej sa práve venuje. Túto schopnosť, ktorej hovoríme všímavosť alebo mindfulness, sme mali v detstve všetci. A máme ju stále, ale je potlačená kdesi v úzadí.

Ako deti sme postupne prispôsobovali životnému štýlu dospelých a ich chápaniu sveta. A tiež zvyšujúcim sa nárokom, ktoré boli na nás kladené zo strany rodičov, učiteľov, školského a neskôr pracovného systému. Schopnosť všímavosti sme tak s pribúdajúcimi rokmi postupne stratili, alebo skôr potlačili.

Svoju myseľ môžeme kultivovať pomocou mindfulness

No povedzte, dá sa pracovať v kľude a bez stresu, zhonu, keď sa v práci od vás vyžaduje multitasking? Nie, nedá. A pritom je dávno dokázané, že naša myseľ sa v jednom momente dokáže zamerať len na jednu vec.

Skúsenosti zo školení Time manažmentu, ktoré som viedla v mnohých firmách mi potvrdili, že toľko ospevovaný multitasking je len výsledkom zlej organizácie pracovného času jednotlivca či manažmentu (najčastejšie ide o šéfa, ktorý to ďalej prenáša na svoj tím). Chvíľkovo môže fungovať, no z dlhodobého hľadiska je to výživné podhubie pre nadmerný stres, ktorý vás ľahko privedie až k vyhoreniu.

Naša myseľ sa dá kultivovať v každom veku. Čím skôr začneme, tým lepšie.

Našťastie, existujú techniky a nástroje, vďaka ktorým to všetko dokážeme zmeniť. Jednou z moderných metód, ktorá sa stále viac dostáva do popredia, je práve mindfulness. Dobrou správou je, že našu myseľ je možné kultivovať a schopnosť všímavosti je možné obnoviť – a práve na to slúžia rôzne mindfulness programy pre dospeých i pre deti.

Vďaka nástrojom mindfulness sa dostávame do svojho stredu – tam, kde sídli naša vnútorná sila. Učíme sa akceptovať to, čo sa deje v nás a okolo nás a porozumieť svojim pocitom a reakciám.

Žijete v minulosti, v budúcnosti, či kdesi uprostred?

Skúste sa teraz zamyslieť, kadiaľ sa zvykne túlať vaša myseľ… Možno vás neprekvapí zistenie, že väčšinu dňa blúdi v minulosti, ktorá už tu nie je, alebo v budúcnosti, ktorá ešte nenastala. V oboch prípadoch to prináša viac stresu, než osohu (s výnimkou napr. pekných spomienok či tvorby vízie). Málokedy dovolíme sami sebe zažívať čaro prítomného okamihu.

Asi každý z vás má skúsenosti so stavom mysle, pri ktorom sa vám podarilo naplno ponoriť do prítomného okamihu a činnosti, ktorej ste sa práve venovali. Stratili ste pojem o čase a priestore okolo seba a práca vám šla od ruky. Ide o známy a žiadaný stav flow, v ktorom podávame vynikajúce výkony a priam sršíme kreativitou.

Je to práve vďaka schopnosti naplno sa skoncentrovať a prepojiť so svojim stredom. Nie sme v strese, práve naopak, cítime sa vycentrovane a všetko ide hladko ako po vode (z toho to pomenovanie FLOW).

Do stavu flow sa vieme dostať pri rôznych činnostiach – je jedno, či ide o prácu na počítači, meditáciu, maľovanie obrazu, hru na hudobný nástroj, nakupovanie alebo čokoľvek iné. No nie vždy sa nám to podarí, hlavne keď si myseľ blúdi, kade chce. Preto je dobré začať ju trénovať.

„Život je to, čo sa odohráva, kým my premýšľame nad svojimi plánmi.“

— John Lennon–

Väčšinu času sme svojou mysľou minulosti, čo môže znamenať, že analyzujeme, hneváme sa alebo trápime nad tým, čo sa stalo/nestalo, čo sme komu povedali/nepovedali alebo urobili/neurobili. Alebo uletí do budúcnosti, a vtedy je dosť pravdepodobné, že nás premknú rôzne obavy, strachy, či dokonca katastrofické scénáre. Poznáte to?

Našťastie, tieto obrazy prebiehajú len v našej hlave a väčšina z nich sa nikdy nestane. No naša myseľ a telo to nevie a zjednodušene povedané, pod návalom našich predstáv produkuje množstvo stresových hormónov – čo je pre nás škodlivé. Naše telo nie je uspôsobené na to, aby neustále zažívalo stres.

Prejavy stresu na tele poznáme všetci – zlé trávenie, bolesti hlavy, vysoký tlak, nadmerné potenie… Môže to ale prerásť aj do závažnejších problémov – už dávno je dokázané, že väčšina chorôb má psychosomatický základ.

Je možné našu myseľ skrotiť?

Možno sa teraz pýtate – keď je moja myseľ taká aktívna, ako ju môžem udržať v prítomnosti? Nuž, je to vec uvedomenia a všímavosti. Dobrá správa je, že sa to dá naučiť a existujú rôzne nástroje a techniky, ktoré programy mindfulness využívajú. Pomáhajú nám akceptovať život s jeho plnou pestrosťou a porozumieť tomu, čo sa deje v našom fyzickom, mentálnom a emočnom tele.

Vnútorný mier je možné si udržať aj uprostred chaosu

Verím, že vás budú zaujímať benefity, ktoré so sebou mindfulness prináša, a tých je ozaj veľké množstvo. Potvrdzujú to aj rôzne štúdie, ktoré boli robené medzi dospelými, tínedžermi i deťmi. Pozoruhodné prínosy mindfulness programov boli zaznamenané vo všetkých vekových kategóriách. Vymenujem len niektoré z nich:

 • predĺženie schopnosti sústrediť sa
 • lepšia sebakontrola
 • zlepšenie študijných a pracovných výsledkov
 • znížená miera stresu, úzkosti a rušivého správania
 • celková psychická pohoda
 • schopnosť riešiť konflikty
 • vyššia miera súcitu

Zrejme aj to je jeden z dôvodov, prečo záujem o mindfulness rastie nielen v školách a na univerzitách, ale aj v rôznych organizáciách. Prestížne spoločnosti ako Google, Nike, Target, Yahoo, Apple, Intel, General Mills, Aetna a i., sú ochotné investovať nemalé peniaze do mindfulness programov pre svojich zamestnancov.

TU a TERAZ

Jedným zo základných mindfulness nástrojov je DYCH. Pretože dych, okrem toho, že bez neho nedokážeme existovať, má jednu zaujímavú vlastnosť: nemôže byť ani v minulosti, ani v budúcnosti. Je vždy práve TU a TERAZ.

Vďaka všímavosti sa stávame odolnejší voči stresu, učíme sa regulovať výkyvy nálad a stávame sa empatickejší. To sa prejaví na zlepšení našej komunikácie, ale aj zvládaní konfliktných situácií. Mindfulness nám ponúka celú škálu nástrojov, vďaka ktorým zlepšíme vzťah k sebe i druhým. No hlavne nám ponúka príležitosť prinavrátiť sa k našim schopnostiam bytia v prítomnom okamihu TU a TERAZ.

Staňte sa bdelým pozorovateľom

Vraví sa, že doba je rýchla. Je to skutočne tak? Možno sme si len zvykli narýchlo preletieť životnými situáciami. Neuvedomujeme si, že žijeme v mode autopilota, čím vlastne dovoľujeme, aby nám život pretekal pomedzi prsty…

Ako vystúpiť z autopilota?

Povedzte si úprimne, kedy ste si naposledy skutočne vychutnali kávu, čokoládu, či svoj obed? Kedy ste sa započúvali do zvukov prírody, spevu vtákov, či hoci aj vlastného dychu? A kedy ste privoňali k ruži, dotkli sa jej lupienkov a precítili ich jemnosť? Sú to možno maličkosti, no práve takéto okamihy majú zmysel a dávajú nám pocit plnosti života.

Tréningom všímavosti si dávame príležitosť znovu objavovať a skúmať čaro života a tešiť sa z týchto maličkostí, ako keď sme boli deti.

Keď sa znovu naučíme vystúpiť z nášho autopilota a všetkými zmyslami vnímať svet okolo seba, prepojíme sa so svojim vnútrom. Stávame sa pozorovateľom vlastných pocitov, myšlienok a vnemov. Nehodnotíme, neposudzujeme, len s ľahkosťou a zvedavosťou pozorujeme – aj o tom je mindfulness.

Obnovená sebadôvera, zvýšenie psychickej odolnosti, uvedomenie si vlastnej sebahodnoty – to sú len niektoré benefity mindfulness, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú to, po čom všetci túžime – vnútorná rovnováha, pokoj, mier, a najmä radosť zo života.

A čo mindfulness a deti?

U detí sa stres a psychická nepohoda prejavujú rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie patrí strata koncentrácie pri písaní úloh, nechuť vykonávať rôzne povinnosti, nízka sebadôvera pri riešení problémov apod.

Deti zvyknú hľadať únikové cestičky – dištancujú sa od druhých, vyhýbajú sa svojim povinnostiam, rastie ich závislosť na mobiloch či počítačových hrách. V dôsledku toho sa často zhorší aj prospech v škole. To môže narušiť pozitívny sebaobraz dieťaťa, čo ho často sprevádza aj dospelosti.

Mindfulness si našiel miesto aj medzi najmenšími

Vďaka svojim nástrojom učí mindfulness aj tých najmenších, ako si poradiť so životnými výzvami a znížiť tak dopady stresu na ich duševné zdravie. Benefity, ktoré mindfulness so sebou prináša, sa v živote detí a tínedžerov rýchlo prejavia. Toto sú len niektoré z nich:

 • posilnenie duševnej stability dieťaťa
 • obnovená sebadôvera
 • väčšia radosť zo života
 • zlepšenie pozornosti
 • zlepšenie vzťahu k sebe i druhým
 • väčšia ochota spolupracovať
 • zníženie závislosti na technológiách

Vo svete existujú mnohé programy, ktoré vedú deti ku všímavosti už v predškolskom veku. Mindfulness je detskými psychológmi odporúčaný aj pre deti, ktoré májú problémy s pozornosťou, úzkosťami, deti s ADHD…

Práve pre tieto prínosy sme sa rozhodli zorganizovať prvý kurz MINDFULNESS PRE DETI A TEENS na Slovensku, ktorý je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Techniky a cvičenia sú prispôsobené deťom, ich veku a porozumeniu. Kurzy navštevujú deti a tínedžeri vo veku 7-19 rokov a už od prvej lekcie sa učia osvojiť si šikovné nástroje mindfulness.

Bližšie informácie o kurze sa dozviete TU>>.

Ak máte pocit, že vaše dieťa zvykne prehnane trápiť, stresovať a máva výkyvy nálad, málo si verí, prípadne má problém s akceptáciou seba či druhých, potom môže byť tento kurz tá správna cesta. Veríme, že benefity z tohto programu budú deti čerpať celý život.

Miroslava Atanasová
Sprevádzam druhých na ceste sebarozvoja, objavovania vlastnej sebahodnoty a vnútornej rovnováhy. Ako ICF koučka - energetický, mindfulness a motivačný koučing odkryjem váš skutočný potenciál a naučím vás pracovať s vlastnou energiou. Ako mentorka a lektorka osobného rozvoja vás prevediem svetom komunikačných, prezentačných a manažérsky zručností, pripravím vás na pohovor, naučím vás motivovať seba i druhých, zvládať stres či organizovať svoj čas. Pomocou metód OneBrain a vnútorné dieťa pomôžem uvoľniť emočné bloky, ktoré vám bránia v raste. Ak túžite po harmónii, na diaľku vás prevediem príjemnou relaxáciou, alebo vám vytvorím osobné afirmácie šité na mieru. Som autorka niekoľkých motivačných eBookov pre dospelých, no píšem a vediem kurzy aj pre deti - pre viac info nakuknite do môjho Okienka pre deti. V prípade, že vás zaujímajú témy osobného rozvoja, môžete sledovať moju FB stránku Sebarozvoj a osobný rozkvet, alebo si stiahnuť ZDARMA niečo z mojej ponuky na tomto webe.
 • Pozrite sa, čo mám pre vás na stiahnutie ZDARMA:
 • KOHERENCIA SRDCA A MYSLE


 • ESENCIA ÚSPECHU + AFIRMÁCIE • AFIRMÁCIE PRE DETI


 • Postup pri vypĺňaní formulárov:

  Zadaním svojho mena a e-mailovej adresy v ktoromkoľvek z formulárov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním daného produktu zdarma. Získate tiež možnosť dostávať novinky z oblasti sebarozvoja.

   

  Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa) sú u mňa v bezpečí a moja spoločnosť Iskra Soft s.r.o., IČO: 47076151 ich bude na základe vášho súhlasu spracovávať podle zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

   

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačítko ODHLÁSIŤ v každom zaslanom emaile.

 • Navštívte ma na Facebooku :)
 • Najnovšie články