Mindfulness koučing a konzultácie

 • Zvyknete byť v napätí, prehnane sa trápiť, potláčate pocity a ľahko podliehate stresu?
 • Máte preplnenú hlavu myšlienok, ktoré vám bránia uvoľniť sa, sústrediť sa, či zdravo sa vyspať?
 • Podceňujete svoje schopnosti, bývate neistý, úzkostný, či prehnane kritický k sebe a svojim výsledkom?

Mindfulness (u nás sa prekladá ako všímavosť) kultivuje našu myseľ a učí nás, ako byť v prítomnosti, všímať si, čo sa deje okolo nás a nie reagovať automaticky a stresujúcim spôsobom, ale byť viac v prirodzenosti, pokoji a rovnováhe. Učí nás vedome vnímať prítomný okamih, žiť TU a TERAZ. Pomáha nám vystúpiť z autopilota a oslobodiť sa od zabehaných vzorcov, ktoré nám už neslúžia. 

Vďaka nástrojom mindfulness, ale tiež osvojením si práce s myšlienkami, emóciami a reakciami, sa stávame viac vystredení a menej reaktívni.

Mindfulness nám pomáha hlbšie porozumieť tomu, čo cítime, ako vnímame seba i okolitý svet.
Učí nás vystúpiť z atopilota, aplikovať singletasking a prežívať prítomnosť daného okamihu naplno a v stave flow.
Ľudská myseľ sa dá veľmi ľahko rozptýliť, no jej kultiváciou a prácou na zlepšení pozornosti nad ňou získavame kontrolu.

Aké benefity nám prináša mindfulnes:
* upevňuje spojenie s našim vnútrom
* podporuje proces sebapoznania a sebauvedomenia
* znižuje stres, úzkosť, napätie, zlepšuje spánok
* poskytuje nadhľad, učí postoj pozorovateľa

* zlepšuje koncentráciu, pamäť, schopnosť sústredenia
* učí nás porozumieť sebe i druhým
* zvyšuje našu mieru súcitu a empatie
* zlepšuje celkovú psychickú pohodu
* poskytuje techniky, metódy a nástroje, ktoré vám vedia pomôcť v rôznych situáciách

Poskytujem 5 alebo 8-týždňový online program pre dospelých, deti a tínedžerov, ktorý je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

MBSR program ponúka tréning všímavosti, ktorý ľuďom pomáha vyrovnať sa so stresom, úzkosťou, depresiou a bolesťou. 

"Vo všeobecnosti je všímavosť učenie sa, ako používať naše prirodzené mentálne schopnosti pozornosti a zámeru. Najprv venujeme neodsudzujúcu pozornosť našim každodenným životným skúsenostiam. Potom si vyberieme múdry zámer, ktorý zodpovedá akejkoľvek našej životnej skúsenosti. Toto hlbšie pochopenie nášho života má za následok viac zdravia a šťastia. Keď cvičíme všímavosť, máme menej stresu a viac pokoja, jasnosti a možností."

Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn - molekulárny biológ a zakladateľ
celosvetového programu Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ktorý vznikol v pred 40-mi rokmi v USA.

Čomu nás učí mindfulness:

 • -> ako vystúpiť z autopilota
  -> ukotviť pozornosť v prítomnom okamihu

  -> láskavý prístup k sebe samému i druhým
  -> akceptovať život a situácie, ktoré prináša
  -> lepšie zvládať stresové situácie i konflikty

  -> ukotviť sa v dychu, v tele a "neulietať"
  -> láskavý prístupu k sebe i svojmu okoliu
  -> akceptovať život a situácie, ktoré prináša
  -> lepšie zvládať stresové situácie i konflikty

Pár slov o mne:

V oblasti osobného rozvoja sa pohybujem vyše 15 rokov. Som certifikovaná lektorka, mentorka, ICF koučka, trénerka mindfulness, meditácie, vedenej relaxácie, pracujem aj cez vnútorné dieťa či vyššia JA.

Mám množstvo medzinárodne uznávaných certifikátov, a to nielen z oblasti mindfulness, ale aj z iných oblastí osobného rozvoja. Za tie roky praxe som ale nadobudla najmä mnoho bohatých skúseností.

Mindfulness nielen učím, ale aj využívam vo svojom živote, a to od prvej chvíle, kedy som sa s ním oboznámila. Prináša mi do života viac pohody, harmónie, no najmä ukotvenie v prítomnom okamihu.

Ing. Miroslava Atanasová

- cetrifikovaná mindfulness koučka a poradkyňa pre dospelých

- garantka, spoluzakladateľka a lektorka kurzu Lektor pre deti a mládež akreditovaného MŠ SR

- certifikovaná mindfulness trénerka pre deti a teens s bohatou skúsenosťou kurzov pre deti, ktoré organizujeme už takmer 3 roky v Mindfulness centre v Bratislave - Ružinov

Som tiež autorka meditácií, afirmácií, elektronických i tlačených kníh pre deti

a elektronických kníh pre dospelých.

Deti a tínedžeri

Okrem sedení pre dospelých máme v ponuke aj kurzy a individuálne sedenia pre deti a tínedžerov. Máme výborné výsledky s deťmi rôzneho veku. Keďže počas kurzov s deťmi robíme aj meditačné a relaxačné cvičenia, je potrebné, aby boli deti schopné v tichu vydržať cca 5-7 min. Pre niektoré živšie deti je to náročné, a to najmä v začiatku kurzu. Po pár týždňoch si zvyknú, a to najmä za predpokladu, že meditačné cvičenia robia aj doma. Avšak v prípade, že aj po 3. - 4. lekcii stále rušia pri meditačných cvičeniach, možno je lepšie zvážiť skôr individuálne sedenia.

V prípade, že vaše dieťa je ešte malé alebo je ostýchavé, príp. ste si nie istí, či by vedelo doma interpretovať a samé používať, čo sme sa na sedení naučili, ponúkame aj kombinované sedenia rodič + dieťa.

Naživo alebo online?
* Vždy je lepšie stretnutie naživo, no niektoré deti žijú na opačnej strane Slovenska alebo v zahraničí. V takom prípade sa môžu konať stretnutia aj online, najmä u väčších detí, ktoré už používajú počítač.
* V prípade kombinovaných sedení rodič + dieťa sa stretávame osobne v Mindfulness centre na Peterskej 8 v BA-Ružinov.
* Pri kurzoch s deťmi sa nám osvedčili osobné stretnutia, teda určite prezenčne v Mindfulenss centre (ak je dieťa choré alebo odcestované a má možnosť, pripája sa na hodinu online).

V prípade otázok, záujmu o sedenie, či doplňujúcich informácií ma neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky:
atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641

CENNÍK:
Mindfunless koučing a konzultácia v rozsahu - 60 min 60 Eur
Mindfunless koučing a konzultácia v rozsahu - 90 min80 Eur
Balíček sedení 5x60 min275 Eur
Dieťa do 18r. - sedenie v rozsahu 60 min 45 Eur
Dieťa do 18r. + 1 rodič - v rozsahu 60 min je 80 Eur / teraz v zľave:70 Eur
BALÍČEK sedení (rodič+dieťa) 5x60 min je 375 Eur / teraz v zľave:325 Eur

V prípade otázok, záujmu o sedenie, či doplňujúcich informácií ma neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky:
atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641

Skupinové programy / kurzy pre deti a tínedžerov:

Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva SR na lektorský kurz

Na základe kurzu Mindfulness pre deti a tínedžerov sme vytvorilio lektorský program: LEKTOR MINDFULNESS PRE DETI A MLÁDEŽ, ktorý získal akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/001.  
K ďalším informáciám ohľadom lektorského kurzu nádjete po kliknutí na tlačítko:

Viac info

Pre prihlasovanie alebo ďalšie informácie ku kurzom či individuálnym sedeniam ma neváhatje kontaktovať,
rada Vaše otázky zodpoviem mailom alebo telefonicky :

atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641