Mindfulness a jeho vplyv na život detí v rôznych oblastiach

Čoskor otvárame kurz Mindfulness pre deti, na ktorom bude mať vaše dieťa možnosť stať sa súčasťou pilotného projektu, jedinečného svojho druhu na Slovensku.

Kurz je vhodný pre všetky deti od 6 do 12 rokov. Je ideálnym nástrojom aj pre deti s poruchami učenia.

Výsledky štúdií zameraných na skúmanie vplyvu Mindfulness na deti

Programy založené na všímavosti sa čoraz častejšie využívajú u detí a mládeže pri riešení ich zdravotných, školských a vzťahových problémoch. Rastúci počet výskumov preukázal pozitívne účinky na výkonné funkcie, duševné zdravie, akademický výkon a sociálno-emocionálne výsledky (napr. sebakontrola, znižovanie stresu). Výskum tiež naznačil, že programy všímavosti sú realizovateľné pre rôzne vekové skupiny mládeže. Nie je preto prekvapením, že školy sa stali rýchlo rastúcou oblasťou implementácie programov všímavosti.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Je známe, že deti s ADHD často nedodržiavajú pokyny rodičov. Riešením však nemusí byť zvýšenie kontroly zo strany rodiča, pretože na jednej strane sa dieťa nenaučí sebakontrole a na druhej strane neustála kontrola môže zhoršiť vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Štúdie ukázali, že poskytovanie tréningu všímavosti rodičom malo pozitívny vplyv na ich vzťah s deťmi (deti pozitívne reagovali na tréning matiek), ale aj na ich spokojnosť s rodičovstvom. Keď deti následne dostali podobný tréning, vzájomný súlad medzi matkou a dieťaťom sa ešte výraznejšie zvýšil. Matky uvádzali zvýšenie spokojnosti s interakciami s deťmi a zvýšenie pocitu šťastia z rodičovstva. Tréning všímavosti nie je zameraný na učenie stratégií na zmenu správania. Prispieva však k osobnej premene, ktorá má výrazný vplyv na zlepšenie vzájomných vzťahov medzi rodičom a dieťaťom.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Záujem o rozvíjanie priaznivých návykov mysle detí rastie, nakoľko predstavuje príležitosť na kultiváciu pozitívne návyky mysle a tela a na podporu zdravia a blaho detí a mládeže. Pozitívne účinky všímavosti u detí vplývajú na ich celkovú pohodu, kreativitu a schopnosť rozvíjať nové nápady, ale tiež na posilnenie ich psychickej odolnosti, vďaka čomu sú schopné čeliť každodenným problémom.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Ďalší výskum, bol zarmeraný na sledovanie symptómov úzkosti u detí vo veku 9–12 rokov. Po 12-týždňovom mindfulness programe hlásili rodičia zníženie závažnosti takýchto symptómov spolu so zvýšením všímavosti detí.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Na vzorke vyše 1200 stredoškolákov sa robil prieskum na závislosť na mobile v súvislosti s úzkosťou, depresiou a všímavosťou. Zistilo sa, že závislosť na mobilnom telefóne bola spojená s úzkosťou a depresiou študentov. Tiež bola silnejšia u detí s nižšou úrovňou všímavosti.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>> 

Záujem o aplikovanie prístupov založených na všímavosti u detí, dospievajúcich a dospelých v rýchlo rastie. Rozširujúca sa výskumná základňa so zameraním na modely MBSR/MBCT naznačuje, že ide o účinné prístupy k podpore psychického zdravia a pohody. 
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Z ďalšieho výskumu vyplýva, že všímavosť spôsobuje transformačnú zmenu, ktorá sa môže prejaviť na celkovom zlepšení rodinnej klímy. Rodičia zaznamenali zlepšenie sociálneho správania u detí a vzájomných vzťahov nielen medzi rodičom a dieťaťom, ale aj so súrodencami. V konečnom dôsledku to malo vplyv na znížený rodičovský stres a zvýšenú spokojnosť s rodičovstvom.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Výsledky štúdie 8-týždňového programu všímavosti potvrdil zlepšenie u mládeže vo viacerých oblastiach: zlepšenie nálady, zlepšenie vzťahu k sebe i druhým, zvýšenie sebakontroly, zlepšenie v riešení problémov a uvedomenia si prítomnosti.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Intervencie založené na tréningu všímavosti sú čoraz populárnejšie. Všímavosť zahŕňa zámerné upriamenie pozornosti na vnútorné a vonkajšie skúsenosti vyskytujúce sa v prítomnom okamihu a často sa vyučuje prostredníctvom rôznych meditačných cvičení. Tento prehľad sumarizuje koncepčné prístupy k všímavosti a empirický výskum užitočnosti intervencií založených na všímavosti. Metaanalytické techniky boli začlenené na uľahčenie kvantifikácie zistení a porovnávania v rámci štúdií. Hoci súčasná empirická literatúra obsahuje mnohé metodologické nedostatky, zistenia naznačujú, že intervencie založené na všímavosti môžu byť užitočné pri liečbe niektorých porúch.
Odkaz na zdroj nájdetet TU>>

Motivačné články pre rodičov

Roky skúseností práce s dospelým klientami či už na kurzoch alebo na individuálnyc sedeniach ma naučili niečo, čo by som vám rada, ako rodičom, odovzdala: podstatná väčšina našich problémov v dospelosti má korene v detstve.

Dobrá správa je, že sa s tým dá niečo robiť, pokiaľ sa človek rozhodne to riešiť. Je možné doslova "preprogramovať" svoju myseľ a zmenou postoja uvoľniť emočné bloky, ktoré nás obmedzujú v plnohodnotnom živote. No nie každý dospelý človek sa rozhodne to riešiť. Niektorí ostanú uviaznutí v začarovanom kruhu svojich problémov a trápia sa podstatnú časť svojho života.

Práve preto si myslím, že lepšie je staviť na prevenciu. V návale emócií či vlastných problémov si niekedy ani neuvedomíme, ako občas našim deťom ubližujeme. Na svojom blogu zdieľam rôzne články na tému osobného rozvoja, v ktorých nájdete rôzne informácie môžu ako rodičov usmerniť v komunikácii s deťmi a k prístupu k nim. Môžete tak predísť mnohým "škodám", ktoré my rodičia dokážeme napáchať, ak nám chýbajú správne informácie.

Niekedy ale vôbec netušíme, čím svojim deťom môžeme spôsobiť emočné bloky - verte, že akokoľvek by ste sa snažili tomu zabrániť, nemusí sa vám to podariť. Môžete ale urobiť všetko preto, aby boli vaše deti odolnejšie voči stresu a voči nesprávne podanej kritike. Prihláste ich na kurzy MINDFULNESS PRE DETI, dáte im možnosť, aby z nich vyrástli stabilné osobnosti.

Ako pristupovať k pochvale seba i druhých

Patríte medzi ľudí, ktorí to s pochvalou preháňajú, alebo skôr máte pocit, že ňou šetríte? Ak máte pocit, že neviete nájsť tú správnu mieru voči druhým, je možné, problém môže byť vo vnímaní vašej hodnoty. Trochu svetla do tejto témy vám môže vniesť článok na mojom blogu: Viete si dožičiť pochvalu? (A viete ju dožičiť druhým?")>>.

Prečo podporiť nápady vašich ratolestí

Osvojte si 4 kroky, vďaka ktorým sa vám podarí vaše nápady zrealizovať. V  článku na mojom blogu: Ako nepochovať nápady skôr, než uzrú svetlo sveta>> sa dozviete, prečo je lepšie radšej si zahryznúť do jazyka, ako odradiť svoje deti od ich nápadov.  Aj keď je dobré zachovať si kritické myslenie, zistíte, prečo je dôležité ich radšej podporiť.

Na čo si dať pozor, aby sme v deťoch nezabili motiváciu

Aj keď deti je ľahké motivovať, takisto ľahko v nich motiváciu dokážeme zabiť. Ako? Nesprávnou komunikáciou. Ak  chcete pochopiť sebamotiváciu a motivácu druhých, mám pre vás dva tipy: 1) prečítajte si článok V čom spočíva čaro motivácie>> 2) objednajte si eBook Objav čaro vnútornej motivácie>>