Koučing

Je vo vás viac, než si viete predstaviť... Pomôžem vám odhaliť tú najlepšiu verziu vás samých!

Čo je to koučing

Koučing je vysoko efektívna metóda práce s klientom, ktorá dokáže pomôcť v rôznych oblastiach nášho života.

Jej využitie má skutočne široký rozsah a výborné výsledky. Podstata koučingu spočíva v tom, že kouč svojim klientom neradí, ale vhodnými otázkami ich „naviguje“, aby našli odpovede na otázky, ktoré riešia.

Koučing je vhodný pre každého, kto sa chce v živote posunúť dopredu, realizovať svoje vízie, naplniť svoj potenciál a začať žiť najlepšiu verziu seba samých. Je vhodný pre ľudí, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť za svoj život.

Ako certifikovaná ICF koučka sa zameriavam na koučovanie v rôznych oblastiach - life koučing, mindfulness, motivačný, energetický a biznis koučing.

Ukážem vám, ako rozpoznať a zmeniť nefunkčné vzorce mysle, ktoré vám komplikujú život a začať využívať silu mysle vo váš prospech.

Kouč vám neradí na základe svojich skúseností alebo názorov, ako to robí mentor. Vychádza z toho, že pokiaľ máme problém/otázku, potom sa riešenie/odpoveď nachádza v našom vnútri. Vďaka cieleným otázkam, vás navedie k novému pohľadu a odhaleniu riešení vášho problému.

Pri práci s klientom používam efektívne koučovacia nástroje, ale v závislosti od oblasti, ktorú riešime, aj prvky mindfulness, afirmácií a vizualizácie a pod. Naučím vás používať vašu myseľ v prospech vašich túžob, predstáv a cieľov, no hlavne v prospech tvorby vášho života.

Môžete si vybrať:
-
či chcete koučing naživo alebo online
-
či sa zameriame na jednu oblasť (napr. práca, vzťahy, zvládanie stresu), alebo chcete svoj život riešiť komplexne a posunúť ho na vyšší level
- a 
tiež si môžete vybrať životný koučing ako taký, alebo niektorý z programov, ktoré ponúkam:

Typy koučingu, ktorým sa venujem:

- energetický koučing

- motivačný koučing

- mindfulness koučing

- prémiový BizEnergy Grow©

 • Energetický koučing

Po dlhoročných skúsenostiach s kineziológiou som pochopila, že ak chceme dosiahnuť reálnu zmenu, tá musí nastať predovšetkým na energetickej úrovni. My nie sme len mysliace bytosti. Okrem úrovne mentálnej, fyzickej a emocionálnej máme aj úroveň energetickú - a tá je kľúčová pri trvalom riešení našich problémov. Moje skúsenosti vyústili do unikátneho a jedinečného Energetického koučingu, ktorý vníma a rieši človeka ako celok.

 • Program motivačný koučing

Nastavenie cieľov, zvýšenie motivácie v osobnom i pracovnom živote. Jedná sa o zmenu v konkrétnej situácii alebo v životnej oblasti.

           Pomáha nám identifikovať:

 • kde sa nachádzame
 • čo v našom živote (ne)funguje
 • čo je potrebné zmeniť
 • kam sa chceme v živote dostať
 • vaše osobné motivačné fatkory
 • rieši vnútornú i vonkajši motiváciu
 • nielen ako sa "nakopnúť", ale aj ako svoju motiváciu udržať

K téme motivácie si môžete objednať môj eBook Čaro vnútornej motivácie.

 • BizEnergy Grow©

BizEnergy Grow© - prémiový produkt pre rozkvet biznisu vhodný pre ľudí, ktorý začínajú alebo už majú rozbehnutý svoj biznis. Revolučná kombinácia biznis koučingu, biznis mentoringu a energetickej transformácie.
Tento inovatívny prístup spojuje kreatívnu energiu s podnikateľskou dynamikou, aby podporili váš rast a úspech vo svete podnikania. Ponúkam vám jedinečnú súhru racio, vizionárskych a energetických prvkov, ktorú nikde inde nenájdete.

 • Program mindfulness koučing a konzultácie

Mindfulness - všímavosť nás učí žiť v prítomnosti TU a TERAZ a pomáha oslobodiť sa od vzorcov, ktoré bránia našej vnútornej slobode a pohode.

         Niektoré z benefitov mindfulness:

 • upevňuje spojenie s našim vnútrom
 • podporuje proces sebapoznania a sebauvedomenia
 • znižuje stres, úzkosť, napätie
 • zlepšuje koncentráciu, pamäť, sebakontrolu a celkovú harmóniu
 • prispieva k celkovej vnútornej pohode

Viac o programe mindfulness koučingu nájdete TU Článok na blogu na tému mindfulness nájdete TU

Čo je úlohou kouča

 • Kouč je sprievodca, ktorý vedie koučovaného k zlepšeniu života v rôznych oblastiach.
 • Kouč aktivuje potenciál koučovaného, odkrýva jeho kvality a vedie ho k tomu, aby v seba uveril.
 • Kouč vytvára priestor na hľadanie možností a motivuje koučovaného k dosiahnutiu odvážnych cieľov.
 • Koučovanému pomáha odstrániť zábrany, ktoré bránia naplniť jeho vízie a ciele a dosiahnuť potenciál.
 • Kouč nedáva subjektívne rady, ale podporuje koučovaného, aby dospel k svojim vlastným riešeniam.
 • Najväčšia výzva kouča: ukázať koučovanému jeho skutočný potenciál!

Čo je úlohou koučovaného

Aby nastala zmena a požadovaný výsledok, je nutné prevziať zodpovednosť za svoj život a byť ochotný zmeniť vzorce správania či myslenia a otvoriť svoju myseľ novým pohľadom a riešeniam.
Je potrebné si uvedomiť, že v koučingu platí pravidlo 50:50.
Čo to presne znamená?

Ja môžem klientovi zabezpečiť výsledky len vtedy, pokiaľ aj on urobí svoju prácu. Kouč za nikoho zmenu neurobí. Vytvorí mu však pre to optimálne podmienky, nastaví celý proces zmien a počas celej cesty ho bude podporovať a stáť pri ňom. Je to úžasný proces sebapoznávania, zharmonizovania mysle, proces opätovného získavania rovnováhy, zvyšovania sebadôvery a sebaúcty.

Roky skúseností mi potvrdzujú, že koučing je vhodný pre ľudí, ktorí chcú skutočne na sebe pracovať, majú chuť sa rozvíjať a rásť. Platí to tak pre life koučing, ako aj pre biznis koučign. Nie je možno až tak vhodný pre tých, čo obviňujú druhých za svoje nezdary alebo ešte žijú v roli obete. Aj tu existujú šikovné metódy a postupy, ako s tým pracovať, no presne koučing by som neodporúčala. 

Čo koučing dokáže a čo nie

Koučing je vysoko efektívna metóda, ako sa posunúť vo svojom živote vpred, čo sa týka prítomnosti, budúcnosti či plnenia cieľov.
Pomáha v situáciách, keď strácame motiváciu, sebadôveru, máme problémy doma, v škole alebo práci, chceme sa v živote posunúť ďalej a dosiahnuť aj nemožné.

Avšak môže sa stať, že problémy klienta sú hlbšieho charakteru a po ich príčine je potrebné pátrať kdesi v minulosti, resp. na hlbšej – podvedomej úrovni. Ak sme v určitej fáze svojho života nedokázali spracovať nejakú náročnú situáciu a dôsledkom toho máme dnes nesprávne vnútorné presvedčenia, zlý sebeobraz či nízke sebavedomie, odrazí sa to na našom celkovom fungovaní.

Koučing sa nezameriava na minulosť, ako je to pri terapii - jedine, ak tam nájde pozitívne aspekty, z ktorých pri koučovaní môže vychádzať.

Koučing nie je náhrada za lekársku či inú odbornú starostlivosť.  Na rozuzlenie a uvoľnenie emočných a mentálnych blokov môžete využiť niektoré zo sedení na uvoľnenie blokov, kde pracujem s odlišnými metódami. V prípade vážnych psychických problémov či traumy odporúčam vyhľadať odborníka z oblasti psychológie, psychoterapie či psychiatrie.

Ing. Miroslava Atanasová
Pôsobím ako certifikovaná lektorka, ICF koučka a mentorka. Viedla som stovky školení, prednášok a workshopov a preškolia vyše 1000 účastníkov priamo vo firmách alebo vzdelávacích centrách. Neustále sa vzdelávam a držím krok s najmodernejšími metódami a nástrojmi sebarozvoja. Napísala som niekoľko tlačených aj elektronických kníh, píšem články, tvorím meditácie i afirmácie... Viac sa o mne môžete dozvedieť TU>>.

Sedenia prebiehajú ONLINE cez Google meets alebo Zoom. V prípade záujmu sa môžeme dohodnúť aj na forme osobných stretnutí v Akadémii pozitívneho života na Peterskej 8 v Bratislave.

Na sedenie je potrebné objednať sa vopred:
--> telefonicky: 00421 948 048 641
--> e-mailom: atanasova@sebarozvoj.eu

CENNÍK:
Študenti: motivačný/mindfulness koučing - 60 min45 Eur
Motivačný/mindfulness koučing - 60 min60 Eur
Motivačný/mindfulness koučing - 90 min80 Eur
BALÍČEK motivačný/mindfulness koučing - 5x60 min275 Eur
BALÍČEK motivačný/mindfulness koučing - 5x90 min375 Eur
Energetický koučing v rozsahu 60 - 90 min80 Eur
BALÍČEK energetický koučing - 5x375 Eur
Biznis koučing v rozsahu 1,5 hod150 Eur
BizEnergy Grow - 2 hod220 Eur
BizEnergy Grow - 3x2hod630 Eur
BizEnergy Grow - 5x2hod990 Eur

Ak chcete venovať hodntotný darček, mám v ponuke darčekové poukazy na vzdelávanie, mentoring, koučing, odblokovanie, vedenú relaxáciu či osobné afirmácie pre menej či viac náročných. 

V prípade záujmu ma kontaktujte mailom alebo telefonicky: atanasova@sebarozvoj.eu | 0948 048 641
Darčekové poukazy sú platné 1 rok od zakúpenia.