Rozpávka o hviezde

v slovenskej i bulharskej verzii :)

„Rozprávka o hviezde“ je príbeh o hviezde z neba, ktorá sa rozhodla padnúť na zem, aby ako padajúca hviezda priniesla šťastie ľuďom. Rozprávka je plná pozitívneho postoja k životu, učí veriť v seba i v zázraky. Pozitívna dobrodružná rozprávka pre deti podporujúca sebarozvoj dieťaťa, rozvoj emocionálnej inteligencie, ale aj schopnosti rozhodovať sa. Hviezda padá do mora a ešte do polnoci má silu a moc splniť niekoľko želaní. Vznikajú tu nové priateľstvá i lásky a rôzne zaujímavé situácie. Súčasťou knižky sú aj meditácie.

V prípade záujmu o túto milú e-knihu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@sebarozvoj.eu

Приказка за свездата

на словашки и български вариант :)

 „Приказката за звездата“ е историята на звезда от небето, решила да падне на земята, за да донесе щастие на хората като падаща звезда. Приказката е пълна с положително отношение към живота, тя учи да вярваш в себе си и в чудеса. Положителна приключенска история за деца, подкрепяща саморазвитието на детето, развитието на емоционална интелигентност, но и способността за вземане на решения. Звездата пада в морето и все още има сили и сила да изпълни няколко желания до полунощ. Тук възникват нови приятелства и любови и различни интересни ситуации. Медитациите също са част от книгата.

Ако се интересувате от тази приятна приказка, моля свържете се с нас на имейл адреса: info@sebarozvoj.eu