Motivujte svoje deti

afirmačnými kartičkami

Afirmácie sú pozitívne výroky, ktoré nám pomáhajú zlepšiť svoj sebaobraz, udržiavajú nás v rovnováhe, zlepšujú náš život v rôznych ohľadoch: pomáhajú prekonávať prekážky, vytvoriť nové návyky a pozitívne presvedčenia.
Priaznivo vplývajú na dosahovanie cieľov a snov...

  • Máte pocit, že vaše dieťaťa potrebuje posilniť sebavedomia a pozitívny sebaobraz?
  • Prospelo by mu lepšie sa organizovať či zvýšiť motiváciu?
  • A čo tak zlepšiť vzťah voči sebe, rovesníkom, či starším ľuďom?

Afirmácie môžu byť aj pre vás vhodným nástrojom na osobný rozvoj vášho dieťaťa.

Prinášam vám afirmačné karičky pre deti spolu s tipmi na prácu s nimi a rozvrhom hodín.

Kartičky sú farebne aj obsahovo prispôsobené pre dievčatá a chlapcov (nemusíte to tlačiť celé, stačí, keď  vytlačíte verziu pre svoje dieťa).