Kurz tvorivého sebarozvoja

  • Páčilo by sa vám, keby sa hravou a kreatívnou formou venovalo rozvoju zručností zameraných na sebarozvoj?
  • Hravé formy rozvoja pamäťových schopností zlepšia nielen ich pamäť ale aj koncentráciu.
  • Vďaka vedenej relaxácii a vizualizácii sa naučia urdžať pohodu, ale aj využívať väčšiu kapacitu svojej mysle.
  • Osvoja si techniky, ktoré im umožnia prezentovať tak, aby to bavilo ich aj publikum.

Keď deti nemusia, ale chcú, potom sú schopné dosiahnuť vynikajúce výsledky. Zručnosti, ktoré si na Kurze tvorivého sebarozvoja osvoja, využijú nielen v škole, aj v dospelosti.

Učíme sa myslieť mimo zabehaných koľají - out of the box.

Kreatívne myslenie je jedna z najviac oceňovaných zručností vo väčšine zamestnaní. Vaša ratolesť sa to naučí už v detstve.

Na kurze sa naučíme osvedčené techniky zamerané na rozvoj pamäte

Deti si osvoja cvičenia, hry a nástroje, ktoré pomáhajú prepojiť ľavú a pravú hemisféru a zlepšujú krátkodobú i dlhodobú pamäť.

Hravé a zábavné cvičenia, ktoré deti obľubujú im pomôžu nielen v detstve, ale ich osvojením ich budú vedieť používať aj v dospelosti.

Vizualizácie, vedené relaxácie a hravé meditácie rozvíjajú pravú mozgovú hemisféru, ktorá má na starosti kreatívne myslenie.

Školský systém je viac zameraný na rozvoj ľavej hemisféry. Práve tvorivý sebarozvoj je zameraný na to, aby boli ľavá a pravá hemisféra rozvíjané súčasne.

Nielen my, dospelí, ale aj deti už v dnešnej dobe musia prezentovať v škole  svoje projekty, prednášajú na recitačných súťažiach, alebo obhajujú svoje prezentácie. Naučím ich to hravou formou tak, že to bude baviť nielen ich, ale aj ich publikum.

Benefity kreatívneho sebarozvoja

* zlepšenie pamätea koncentrácie
* znížená miera stresu pri učení a prezentáciách
* zlepšenie prezentačných zručností
* vyššia miera tvorivosti
* zlepšie porozumenia sebe samému
* menej pochybností o sebe a viac sebaistoty
* lepšia nálada, viac radosti a vnútornej pohody

Rozvoj prezentačných, komunikačných zručností, vedenú relaxáciu, rozvoj kreativity a zlepšenie pamäte som niekoľko rokov školila dospelé publikum.

Deti sú otvorené hravým formám vzdelávania, rýchlo do seba nasávajú nové zručnosti a vedia ich veľmi efektívne aplikovať v praxi.

Najdôležitejšie je, že ich to baví. Rozdiel oproti škole je v tom, že nemusia, ale chcú. Je radosť s nimi pracovať a sledovať, ako rýchlo sa rozvíjajú, napredujú a aké svelé výsledky vedia dosiahnuť za krátky čas.

Deťom sa bude na kurze venovať certifikovaná lektorka Miroslava Atanasová - mindfulness koučka a trénerka pre deti, tiež mama, autorka meditácií, afirmácií, rozprávok a básničiek, ktoré boli vydané knižne či elektornicky. Viac TU>>

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.