Sprevádzam druhých na ceste sebarozvoja a objavovania vnútornej rovnováhy.

  • ako One Brain terapeutka uvoľnujem emočné bloky a redukujem stres
  • ako koučka rozvíjam potenciál a pomáham dosahovať ciele
  • ako lektorka mäkkých zručností vzdelávam a rozširujem obzory

Za najväčšiu odmenu považujem pokrok mojich klientov, každý ich aha-moment a menší či väčší úspech.