Kurzy rozvoja osobnosti

- Time manažment
- Zvládanie stresu a náročných situácií
- Sebamotivácia a sebakoučing
- Rozvoj kreatívneho myslenia
- Ako sa zbaviť emočných blokov

1. Time manažment

Time manažment je téma, ktorá trápi mnohých ľudí a organizácie. Určenie si priorít a strategické naplánovanie cieľov totiž nemá zvládnuté každý. Zlý time manažment nadriadeného má negatívny dopad na celý jeho pracovný tím. Kurz je vhodný pre firmy aj jednotlivcov, je určený každému, kto nestíha plniť svoje úlohy alebo ich plní na poslednú chvíľu a v časovom strese, má málo času na oddych, na seba a svojich blízkych.

Pomocou účinných techník si ukážeme, ako si nájsť v živote čas na to, čo má pre vás význam a zmysel. Osvojíte si tradičné aj moderné techniky plánovania, ktoré prispejú k zvýšeniu vašej efektivity, výkonnosti a úspešnosti s cieľom nadobudnúť work-life blance.

 

2. Zvládanie stresu a náročných situácií

Stres má na náš život veľký vplyv a naším cieľom je naučiť sa eliminovať jeho dopady. Účinnou prevenciou tak predídeme nielen stresu, ale aj syndrómu vyhorenia, ktorý v dnešnej dobe postihuje mnohých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, vzdelanie či profesiu.

Stres tu vždy bol aj bude a môžem vám garantovať, že ani po tomto kurze sa z vášho života nevytratí. Keď sa však naučíte zaujať k nemu správny postoj a osvojíte si techniky na odbúranie stresu, budete eliminovať jeho negatívny dopad a žiť vyrovnanejší život. Na kurze sa zameriame na posilnenie vlastnej sebahodnoty, vnútornej stability a nácvik účinných nástrojov na zvládanie stresových situácií. Kurz je určený tak firmám, ako aj jednotlivcom.

 

3. Sebamotivácia a sebakoučing

Ak pociťujete pokles či stratu motivácie, tento kurz vám pomôže popracovať na sebe, na svojej vnútornej motivácii a sebahodnotení v práci aj osobnom živote. Vďaka účinným kreatívnym technikám objavíte svoje kľúčové hodnoty a motívy a naučíte sa využívať ich na zlepšenie svojho života v mnohých oblastiach. Spoznáte svoje motivačné faktory i motivačné bariéry, zistíte, čo je váš "motivačný štartér".

Účinná koučovacia technika, ktorú vás naučím, odhalí nové možnosti sebamotivácie, ktoré ste doposiaľ prehliadali. Jej osvojením môžete pomôcť nielen sebe, ale aj svojim kolegom, deťom či priateľom.

 

4. Rozvoj kreatívneho myslenia

Kreativita patrí (a podľa prognóz odborníkov bude aj v budúcnosti patriť) medzi najviac oceňované schopnosti zamestnancov. Kreativitu máme všetci do určitej mieri rozvinutú, no zabehaným životom, ktorý je viac orientovaný na využívanie ľavej hemisféry, sa často kreativita z našich životov začne vytrácať.

Na kurze sa naučíme účinné techniky, ktoré aktivujú našu pravú hemisféru. Ukážeme si, v čom spočíva myslenie "out of the box". Pocvičíme svoju pamäť, koncentráciu a vizualizáciu, ktoré môžete dôsledným tréningom ďalej rozvíjať.

 

5. Ako si poradiť s emóciami

K psychickému zdraviu patrí aj duševná vyrovnanosť, ktorá sa prejavuje zdravým sebahodnotením. Nespokojnosť s vlastným sebaobrazom sa často formuje už v detstve a môže sa premietnuť do všetkých oblastí nášho života. Náš vnútorný kritik nás sprevádza našimi životmi a dokáže nám pripraviť mnohé nepríjemné chvíle. Preto je dobré naučiť sa, ako s ním pracovať a nenenchať si zasahovať do sebarozvoja.

Naše emočné bloky zranenia a potlačené potreby siahajú často až do raného detstva. Ich uvoľnením vytvárame priestor pre sebaprijtie a sebalásku. Spracovaním potlačených emócií a uvoľnením blokov a programov našej mysle sa dostaneme do duševnej rovnováhy. Náš život sa začne meniť k lepšiemu v každej jeho oblasti - zdravie, práca, vzťahy, rozvoj potenciálu...