Konzultácie a poradenstvo

Ak ste nadmerne preťažení, potrebujete uvoľniť stres a napätie, obnoviť svoju vnútornú rovnováhu či zvýšiť sebavedomie, ste tu správne.

Na konzultáciách budeme hľadať riešenia na vaše problémy, naučím vás, ako uvoľniť stres a napätie, obnoviť rovnováhu, ale aj sebavedomie, vedieť sa za seba postaviť, prípadne ako pracovať so svojím vnútorným dieťaťom, či zmierniť hlas svojho vnútorného kritika - individuálne od charakteru vašich problémov.

Uvoľnenie stresu a napätia

Stres a napätie nám bránia plnohodnotne prežívať deň, tešiť sa zo života a plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál, svoje kvality. Dlhodobý stres, ktorý sa nerieši, môže prerásť do vyhorenia, úzkosti, depresie, či iných neželaných stavov.

Odhalíme vaše spúšťače stresu a naučíte sa, ako im čeliť, ako byť v pohode a znovu nadobudnúť rovnováhu.

Posilnenie sebavedomia

Na naše sebavedomie vplýva množstvo faktorov. Niekedy možno vystupujeme sebavedome, ale vo vnútri cítime neistotu, obavy a pochybnosti. 

Naučíte sa, ako svoje sebavedomie obnoviť, ako sa sebavedome prejavovať, ale aj cítiť. Objavíte svoje kvality, vrátite si svoju vnútornú silu a rovnováhu. Naučíte sa, ako sa za seba postaviť v akejkoľvek situácii.

Sebaistota a sebaláska

Nemenej dôležitá je sebaistota a sebaláska, ktoré idú ruka v ruke so zdravím sebavedomím. Učíme sa byť k sebe láskaví, rozpoznať a oceňovať svoje kvality. Pochopením vzorcov svojej mysle a uzdravením toho najdôležitejšieho vzťahu k sebe cez vnútorné dieťa a iné metódy znovu objavíte samých seba a upevníte pozitívny postoj k sebe samým. Výsledky sa odrazia vo všetkých oblastiach vášho života.

Stres a time manažment

Naučiť sa zváldať stres, dostať situácie, ktoré nás stresujú pod kontrolu, to je niečo, po čom túžia mnohí. Jedným z najčasteších spúšťačov stresu je časový stres. Mnohí ľudia majú zlý time manažment, ktorý ich neustále dostáva do stresových situácií.

Keď sa naučíme, ako so stresom a rozložením svojho času pracovať, dostaneme svoju myseľ pod kontrolu, budeme vyrovnanejší, pokojnejší, šťastnejší.

Obnova vnútornej rovnováhy

Niekedy sa nám nakopí toľko starostí, stresu, problémov, a napätia, že sa v tom začneme strácať. Nestíhame sa venovať svojmu duševnému zdraviu a častokrát ani nevieme ako vykonávať psychohygienu. Je ale potrebné, aby sme stresové faktory nielen odhalili, ale aj ich vedeli spracovať, vyriešiť a naučili sa, ako svoju vnútornú rovnováhu obvoviť a aj do budúcna si ju vedieť udržať.

Mám dlhoročné kúsenosti s terapiami, koučingom či vedením kurzv v oblasti stres a time manažmentu, posilňovaní sebavedomia, sebalásky či vnútornej istoty. Napísala som niekoľko motivačných eBookov na témy osobného rozvoja. Neustále na sebe pracujem, vzdelávam sa a rozširujem svoje vedomosti a znalosti na kurzoch a konferenciách u nás aj v zahraničí

Organizačné záležitosti

Sedenia prebiehajú formou v online prostredí cez Messanger, Whatsapp alebo Google Meet.

Konzultáciu môžete absolvovať jednu, alebo aj sériu sedení - to závisí od cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. Jedno sedenie sa odporúča napr. pri tvorbe vízie, pri vhľade do nejakého problému. No ak je vašim cieľom viac zapracovať na svojom osobnom rozvoji, odporúčam absolvovať 5 a viac sedení.

Ak sa chcete poradiť, pre krátku konzultáciu zdarma ma môžete kontaktovať:
0948 048 641 │  atanasova@sebarozvoj.eu

Cena

CENNÍK:
Konzultácia 60 min50 Eur
Konzultácia 90 min70 Eur
Balíček 5x60 min225 Eur
Balíček 5x90 min320 Eur

Upozornenie

Konzultácie nie sú náhradou za riadnu lekársku či inú odbornú starostlivosť. Neodporúčajú sa pacientom, ktorí sa liečia pomocou antidepresív alebo sú v ťažkom psychickom či fyzickom stave. Ďakujem za pochopenie!