Soft skills modernej asistentky

Soft skills modernej asistentky - kurz určený pre tie z vás, ktoré uvažujú nad dráhou asistentky alebo už na tejto pozícii pracujú a chcú svoje mäkké zručnosti rozvíjať.

Soft skills alebo mäkké zručnosti sú v súčasnosti - a podľa prognóz budú aj do budúcnosti - zamestnávateľmi veľmi žiadané. Preto je dôležité pracovať na ich rozvoji a zvyšovať svoje mäkké (teda netechnické) zručnosti v rôznych oblastiach.

Kurze je v rozsahu 40 hod - to zahŕňa 30 hod online + 10 hod samoštúdium:
- komunikačné zručnosti (firemná, mailová a telefonická komunikácia - 10 hod)
- time a stres manažment (5 hod)
- motivácia modernej asistentky (5 hod)
- kreatívny prístup k riešeniu problémov (5 hod)
- sebavedomé vystupovanie modernej asistentky (5 hod)

Moderná asistentka 

Je komunikatívna, asertívna, kreatívna... K životu pristupuje s otvorenou mysľou, má rozhľad v mnohých oblastiach, zvláda time manažment a tiež náročné situácie. Má porozumenie a príjemný prístup k svojmu okoliu, jasný prehľad k o tom, čo sa deje v organizácii, pre ktorú pracuje, no zároveň si vie jasne stanoviť svoje hranice, aby predchádzala vyhoreniu.

ČOMU SA  BUDEME VENOVAŤ

- ukážeme si, ako vystúpiť z autopilota a stíšiť zaneprázdnenú myseľ
- vysvetlíme si, spojiť sa so sebou, prečo je potrebné vedieť sa uzemniť, ako sa sprítomniť
a prepojiť so svojím telom
- budeme sa venovať všímavým technikám uzemnenia, pohybu, jedenia...
- pohráme sa cvičeniami na uvedomovanie svojich myšlienok, pocitov, emócii a zmyslov
- urobíme si jednoduché no efektívne meditačné cvičenia, ktoré kultivujú postoje otvorenej mysle, prijatia, neposudzovania, trpezlivosti a láskavosti k sebe samému.

Komunikačné zručnosti (Mindfulness Based Stress Reduction) je vo svete najpoužívanejším spôsobom na zníženie stresu. Mindfulness workshop je ideálnou ochutnávkou tohto programu a vhodnou voľbou pre ľudí, ktorí si chcú osvojiť techniky na zvládanie stresu.

Ak žijete uponáhľaným životom, ste v práci vystavení tlakom, napätiu, pociťujete vnútornú nepohodu či chronickú únavu, je najvyšší čas niečo s tým robiť, a možno tak aj predísť  vážnejším probémom či vyhoreniu.

Workshop prebieha prezenčnte v malých skupinkách, preto je nutné prihlásiť sa vopred. Stretneme sa v príjemnom tichom prostredí Mindfulness MBSR centra v Bratislave.

Počas spoločne prežitých 4 hodín si ukážeme základné princípy mindfulness, ktoré nielen znížia vašu súčanú mieru stresu a napätia, ale aj do budúcna vám pomôžu vyrovnať sa s rôzymi stresovými záležitosťami. Urobíme si "ochutnávku láskavých techník"

PREČO PRÁVE MINDFULNESS

Mindfulness má množstvo benefitov. Posilnenie vnútornej stability, obnovená sebadôvera, väčšia radosť zo života či zlepšenie vzťahov sú len niektoré z nich. Pozitívne účinky mindfulness potvrdzujú aj tisícky odborných štúdií, ktoré boli vykonávané po celom svete.

Aj to je dôvod, prečo záujem o mindfulness rastie a nachádza si svoje pevné miesto v mnohých programoch osobného rozvoja, organizáciách, vzdelávacích inštitúciách - v školách, na univerzitách a vzdelávacích centrách. Tieto programy využívajú aj prestížne spoločnosti ako Google, Nike, Target, Yahoo, Apple, Intel, General Mills, Aetna a i.

 • BENEFITY MINDFULNESS
 • * upevňuje spojenie s našim vnútrom
  * znižuje stres, úzkosť, napätie
  * zlepšuje koncentráciu i pamäť
  * učí nás porozumieť sebe i druhým
  * zvyšuje našu mieru súcitu a empatie
  * poskytuje nadhľad, učí postoj pozorovateľa
  * zlepšuje spánok a celkovú duševnú pohodu

Pozitívny prínos láskavosti a trpezlivosti sa premietne naprieč vašim životom:
- do vzťahu k sebe samým
- do vzťahu s druhými
- do rôznych oblastí vášho života  

Akceptáciou života sa učíme lepšie zvládať rôzne konfliktné, náročné a stresové situácie, ktoré nám život prináša.

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ

ČO VÁM MINDFULNESS PRINESIE

Mindfulness - sa u nás prekladá ako všímavosť - učí nás všímať si, čo sa deje v nás aj okolo nás a porozumieť tomu, čo cítime, ako vnímame seba i okolitý svet. Vedie nás k prirodzenosti, pokoju a rovnováhe. Učí nás vedome vnímať prítomný okamih, prežívať daný okamih naplno, žiť TU a TERAZ.

Vďaka nástrojom, technikám a postupom sa stávame menej reaktívni a viac vycentrovaní. Práca s myšlienkami, emóciami a reakciami prináša výsledy vo všetkých životných oblastiach. Prechádzame procesom  sebauvedomenia
a sebapoznania a opúšťame staré zabehané vzorce, ktoré nám už neslúžia,

Ľudská myseľ sa dá veľmi ľahko rozptýliť, no aplikáciou mindfulness techník a nástrojov ju kultivujeme a získavame nad ňou kontrolu.

Workshop je určený pre každého, kto chce zlepšiť svoj život, naučiť sa pracovať so stresom a svojou zaneprázdnenou mysľou.

Je tiež vhodný pre ľudí, ktorí trpia chronickými bolesťami, úzkosťou, cítia sa byť vystresovaní a nevedia ako sa pohnúť v živote ďalej.

Ak vás mindfulness osloví, je možné pokračovať 8-týždňovým kurzom MBSR priamo v centre alebo online.

PRIHLASOVANIE NA WORSKHOP

Najbližšie dva termíny workshopu:
- sobota 15.6.2024, v čase od 9,00 – 13,00 hod
- piatok 28.6.2024, v čase od 13,00 – 17,00 hod

Miesto:
Mindfulness centrum Peterská 8, Bratislava – Ružinov. Počet účastníkov kurzu je limitovaný na 12 osôb.

Cena: 70 € vrátane občerstvenia a pitného režimu.

Počet osôb: min 4 a max 10 účastníkov
Prihlasovanie a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke MBSR centra - stačí kliknúť na tlačítko:

Lektorka: Ing. Miroslava Atanasová – ICF a mindfulness koučka, konzultantka, certifikovaná lektorka mindfulness pre deti, mládež a dospelých.

V oblasti osobného rozvoja sa pohybujem už vyše 15 rokov, mojimi kurzami a individuálnymi sedeniami prešlo vyše 1000 účastníkov či už priamo vo firmách alebo vzdelávacích centrách.

Je autorkou meditácií, afirmácií, niekoľkých kníh a eBookov pre deti i dospelých. Neustále sa vzdeláva v rôznych oblastiach osobného rozvoja a rastu. Mindfulness nielen učí, ale už niekoľko rokov aj aplikuje vo svojom živote.

V prípade doplňujúcich otázok či informácií volajte na t.č.:  0948 048 641 alebo nám napíšte mailom na niektorý z e-mailov: atanasova@sebarozvoj.eu │mirka@mindfulness-mbsr.sk │ kurzy@mindfulness-mbsr.sk

V Mindfulness centre MBSR v Bratislave už niekoľko rokov organizujeme aj kurzy Mindfulness pre deti a mládež. Pozitívne ohlasy účastníkov, ich rodičov a záujem o kurzy aj mimo Bratislavy nás priviedli k vytvoreniu lektorského vzdelávacieho programu, aby sme mohli začať školiť lektorov mindfulness pre deti. Program získal akreditáciu Ministerstva školstva.

Vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež v rozsahu 104 hod je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pod číslom AKPSM/0118/2023/3/001.

Cieľom programu je vyškoliť lektorov, ktorí budú schopní viesť kurzy Mindfulness pre deti a mládež a znížiť stres u detí a mládeže, posilniť ich rezilienciu (psychickú a duševnej rovnováhu, stabilitu a odolnosť).