Metóda OneBrain

Podstatou metódy OneBrain je redukcia stresu, ku ktorej dochádza pomocou uvoľnenia emočných blokov a nefunkčných programov mysle. 

Názov OneBrain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, čo sa dá zjednodušene vysvetliť ako harmonická spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou.

Čerpajte z minulosti, ale nedovoľte, aby minulosť čerpala z vás...

Čo sú to emočné bloky a ako sa prejavujú

Emočné bloky sa môžu prejavovať tak, že v určitých situáciách sa nás zmocňuje pocit strachu, pocit viny, krivdy, bezmocnosti, neschopnosti, menejcennosti, objavujú sa problémy s komunikáciou, koncentráciou, pamäťou... Sú tu tiež rôzne telesné prejavy, ako bolesti brucha, potenie. Podstatou metódy OneBrain je redukcia stresu, ku ktorej dochádza pomocou uvoľnenia stresu a nefunkčných programov mysle. Tie nám bránia žiť naplno a napredovať.

Jedná sa o situácie, ktoré naša myseľ vyhodnotí ako stresové, pretože v minulosti sme podobnú situáciu nezvládli. V takýchto situáciách nedokážeme vnímať svoju hodnotu, zablokuje sa naša kreativita, poklesne naše sebavedomie, a nedarí sa nám prejaviť naplno.

 

Ako vznikajú emočné bloky

Dá sa povedať, že náš mozog funguje ako počítač, ktorý zaznamenáva všetko, čo sme zažili od počatia. Aj keď si vedome všetky životné udalosti nepamätáme, sú uložené v našom podvedomí, či už boli tieto udalosti priaznivé alebo nie. Bloky vznikajú v dôsledku negatívneho emocionálneho zážitku, ktorý sme nedokázali z akéhokoľvek dôvodu spracovať.

Bloky môžu vzniknúť v rôznom veku – v dospelosti, dospievaní, rannom detstve, mnohé bloky dokonca siahajú až do pôrodu či prenatálneho obdobia. Môžu vzniknúť aj z rôznych situácií: niekedy zdanlivo bežná situácia, ktorú niekto možno len hodí za hlavu, no v inom zanechá hlboké stopy. Napríklad ak zažijeme nepríjemný rozchod s partnerom, dieťa zažije hádku rodičov, výsmech od druhých detí... alebo napríklad aj taký útok psa alebo pošmyknutie vo vani či mnohé iné situácie...

Ak sme zablokovaní, v určitých situáciách konáme iracionálne, dookola robíme rovnaké chyby, prežívame rovnaké stresy - opakujeme určitý vzorec správania, a pritom vôbec netušíme, prečo. Sme v začarovanom kruhu, z ktorého sa nevieme dostať von. To nás oberá o energiu, sebavedomie a schopnosť žiť naplno. Avšak toto je len špička ľadovca – je to už len dôsledok nejakého psychického bloku, ktorého skutočná príčina je uložená v našom podvedomí.

 

Ako sa zisťuje skutočná príčina problému

Na identifikáciu príčiny sa používa svalový test, ktorý vychádza zo spomínanej kineziológie. Svalový test čerpá informácie z bunkovej pamäti a zavedie nás aj do udalostí, na ktoré si nepamätáme, ale sú uložené v našom podvedomí a súvisia s našim problémom. V podstate sa dá povedať, že neexistujú všeobecné príčiny problémov, u každého je to niekde inde. Ak má niekto problém nadväzovať vzťahy, je možné, že ho niekto napríklad niekto v škôlke odmietal alebo bol v škole či doma často kritizovaný, možno zažil sklamanie vo vzťahoch…

Keď pochopíme príčinu, pre ktorú sme sa zablokovali, náš nepríjemný pocit sa postupne uvoľní. Cez prijatie, pochopenie, odpustenie zmeníme vnímanie danej situácie, zablokovaná energia sa uvoľní a daná udalosť nad nami viac nemá moc. A tu sa otvára priestor našej kreativite. Hľadáme iný postoj, ktorý sme mohli v danej situácii zaujať.

 

Priebeh sedenia

U každého klienta je priebeh sedenia vysoko individuálny. Na začiatku sa vždy porozprávame, aby som pochopila, aký problém budeme riešiť. Často si aj klient musí ujasniť, v akej oblasti sa potrebuje posunúť dopredu. Pozotívne si naformulujeme si cieľ stretnutia, čo je dôležitá časť sedenia.

Pomocou svalového testu a špeciálneho barometra správania nájdem zablokovanú emóciu, vek príčiny alebo vek najlepšieho porozumenia a ostatné okolnosti - či blok súvisí so školou, s rodinou, s krúžkami, s prácou a tiež s ktorou osobou súvisí: rodičia, starí rodičia, súrodenci, niektorý spolužiak, učiteľ, tréner, kolega..

Negatívny emocionálny náboj sa uvoľní zmenou postoja a pomocou jednoduchých korektúr na fyzickej, mentálnej alebo esenciálnej úrovni. Je to, ako by sme vyhodili z počítača starý, nefunkčný program a nahodili nový.

 

Koľko odblokov je potrebné absolvovať

Ľudia sa ma často pýtajú, koľko sedení musia absolvovať, ak sa chcú zbaviť nejakého problému. Je to individuálne, ako aj každý jeden odblok. Niekedy klient okamžite pocíti zmenu a viac nepotrebuje prísť. Niekedy môže byť príčina hlbšia a ukrytá pod viacerými vrstvami. Vtedy sa to čistí postupne, akoby sme čistili cibuľu a je potrebné absolvovať viacero sedení.

Ak prídu dvaja ľudia rovnakým problémom, že si povedzme nevedia nájsť partnera – u každého prebehne odblok odlišne, pretože vždy je to iný príbeh. Jeden to vyrieši po jednom sedení a iný ich bude potrebovať viac. Väčšinou klient pocíti úľavu už po prvom sedení, niekedy je potrebné počkať aj 2-3 týždne, počas ktorých proces v našej mysli pokračuje.

 

A čo deti?

Ľudia sa ma často pýtajú, či sú odbloky vhodné aj pre deti. Áno, sú vhodné, dokonca deti sa odbloknú oveľa rýchlejšie akodospelí, pretože sa nad celým procesom zbytočne nezamýšľajú a proste doň veľmi rýchlo vstúpia a vedia situáciu dobre pochopiť a spracovať. Aj keď na začiatku je to pre ne niečo nové, nepotrebujú okolo toho veľa vysvetľovania. Pri deťoch používam hravé metódy a naladím sa na ich vnímanie sveta. Často sa stáva, že po čase sami poprosia svojich rodičov, že chcú prísť na odblok.

No niekedy vôbec nie je potrebné odblokovať dieťa a stačí, ak pracujem len s rodičom. Vysvetlím to na príklade: ak príde mamička s dieťaťom, ktoré máva bolesti bruška alebo býva často choré, môže sa za tým skrývať strach zo škôly. Ten môže to mať rôzne príčiny – ak je problém so zaradením do kolektívu, s niektorým dieťaťom či učiteľkou, v tom prípade robím odblok priamo dieťaťu. No v prípade, že ide o úzkosť mamičky, ktorá je na dieťa silne naviazaná a podvedome ho nechce pustiť (čo deti vycítia), robím odblok mamičke. Pozitívne účinky sa odrazia aj na dieťati. Postup si zisťujem cez svalový test, pretože tie problémy bývajú ukryté v našom podvedomí a na vedomej úrovni nemusíme vedieť, aká je príčina.

 

Odkiaľ metóda pochádza

Metóda bola vyvinutá pred viac ako 40 rokmi v Spojených štátoch ako súčasť vzdelávacej spoločnosti Three in One Concepts - systému pre integráciu Tela, Mysle a Ducha. Jej tvorcovia sú Gordon Stokes a Daniel Whiteside, odborníci v oblasti kineziológie, behaviorálnej genetiky a medziľudských vzťahov. Pôvodne bola vyvinutá pre dyslektikov, neskôr sa však ukázalo, že jej záber je oveľa širší a pomáha pri uvoľňovaní emočných blokov a teda aj redukcii stresu.

Terapeutická metóda One Brain sa v skratke sa nazýva aj "odblok", niektorí ju nazývajú kineziológia, pretože využíva mnohé prvky práve z oblasti kineziológie. Názov OneBrain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, čo sa dá zjednodušene vysvetliť ako harmonická spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou.

Ja som sa k metóde OneBrain dostala v roku 2009 vďaka mojim kamarátkam, ktoré sa boli dať „odbloknúť“. Skúsila som to tiež a výsledky ma natoľko oslovili, že ma to viedlo k absolvovaniu výcviku pre facilitátorov.

 

Riaďte sa svojimi pocitmi

V súčasnosti existuje veľa techník, ktoré ľuďom pomáhajú uvoľňovať stres a posilniť vnútornú stabilitu. Ja sama som absolvovala mnohé kurzy, ktorých prvky často využívam pri sedeniach s klientom. Metóda One Brain si ma získala práve pre to, že je komplexná, využíva svalový test, barometer pocitov a mnohé vysoko účinné korektúry.

Odstránenie emočných blokov je ako vytrhnutie buriny aj s koreňom. Nevieme, kde až tie korene siahali, preto od klientov často počúvam, že účinky odbloku sa premietli aj do iných oblastí života. Semiačko zmeny, ktoré zasejeme sa odrazí na fyzickej, duševnej aj mentálnej úrovni.

Na záver by som odporučila len toľko, aby ľudia načúvali svojim vnútorným pocitom. Ako sa vraví: sto ľudí, sto chutí - určite to platí aj pre rôzne typy terapií. Ak niekoho priťahuje metóda One Brain, nech ju vyskúša. Je to jemná metóda, no jej účinky sú jedinečné.

Organizačné záležitosti

Terapia OneBrain prebieha formou osobného stretnutia, nie je možné ho vykonávať na diaľku cez Skype alebo telefonicky, ako napríklad koučing či poradenstvo.

Sedenia prebiehajú v Akadémii pozitívneho života

adresa: Ružová dolina 7, Bratislava (1. poschodie, zvonček Akadémia)

Na sedenie je potrebné objednať sa vopred:

telefonicky: 00421 948 048 641

mailom: atanasova@sebarozvoj.eu

 

Cena za sedenie

  • cena za jedno sedenia v rozsahu 1,5 -2 hod je 60€

Drobná zmena počas mesiacov jún-august:

Akadémia pozitívneho života je momentálne uzatvorená a znovu otvorí až koncom augusta.

Keďže pri terapii OneBrain je nutná vaša fyzická prítomnosť, záujemcom navrhujem dve alternatívy, ktoré môžete z pohodlia svojho domova cez Skype:

--> uzdravenie vnútorného dieťaťa

--> alebo vyskúšajte koučing

UPOZORNENIE

Metóda OneBrain nie je náhrada za riadnu lekársku či inú odbornú starostlivosť. Neodporúča sa pacientom,

ktorí sa liečia pomocou antidepresív alebo sú v ťažkom psychickom či fyzickom stave.

Ďakujem za pochopenie.