Metóda OneBrain

Podstatou metódy OneBrain je redukcia stresu, ku ktorej dochádza pomocou uvoľnenia emočných blokov nefunkčných presvedčení a programov mysle. 

Názov OneBrain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, čo sa dá zjednodušene vysvetliť ako harmonická spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou.

Čerpajte z minulosti, ale nedovoľte, aby minulosť čerpala z vás...

Ako sa prejavujú emočné a mentálne bloky

Emočné a mentálne bloky sme si vytvorili väčšinou v detstve, aj keď nie je to pravidlo. Vznikli v situáciách, keď nás niečo vyviedlo z rovnováhy, zranilo, ublížilo, zahanbilo, vystrašilo... Ako keby sme v danej situácii stratili samých seba a svoju silu. V takýchto situáciách nedokážeme vnímať svoju hodnotu, zablokujeme sa, poklesne naše sebavedomie a nedokážeme sa prejaviť naplno, pretože sa vidíme v tom najhoršom svetle.

Keďže sme to v minulosti nezvládli, naša myseľ potom podobné situácie vyhodnotí ako stresové a automaticky prepne do "stresového modu". Podľa toho, čo sa kedysi udialo, sa prejavujú aj naše bloky - v určitých situáciách sa nás zmocňuje pocit strachu, pocit viny, krivdy, bezmocnosti, neschopnosti, menejcennosti, objavujú sa problémy s komunikáciou, koncentráciou, pamäťou...

Pravdepodobne sme na danú udalosť už aj zabudli, veď kto by si pripomínal, že sa mu deti vysmiali pred tabuľou, že sa otec nahneval, keď sme doma niečo pokazili alebo ho tréner nepríjemne skritizoval pred ostatnými... To všetko však máme uložené v našom podvedomí a vynorí sa to, keď to najmenej čakáme.

Bloky môžu prerásť až do telesných prejavov, ako sú bolesti brucha, potenie, bolesti hlavy, tráviace problémy, búšenie srdca, trasenie hlasu, zajakávanie, ale aj mnohé iné problémy či choroby, ktoré majú psychosomatický podklad. Uzdravenie našich emócií a prepis mentálnych vzorcov je skvelý predpoklad na to, aby sa začalo uzdravovať aj naše telo.

Ako vznikajú mentálne a emočné bloky

Dá sa povedať, že náš mozog funguje ako počítač, ktorý zaznamenáva všetko, čo sme zažili od počatia. Aj keď si vedome všetky životné udalosti nepamätáme, sú uložené v našom podvedomí, či už boli tieto udalosti priaznivé alebo nie. Bloky vznikajú v dôsledku negatívneho emocionálneho zážitku, ktorý sme nedokázali z akéhokoľvek dôvodu spracovať.

Bloky môžu vzniknúť v rôznom veku – v dospelosti, dospievaní, rannom detstve, mnohé bloky dokonca siahajú až do pôrodu či prenatálneho obdobia. Môžu vzniknúť aj z rôznych situácií: niekedy zdanlivo bežná situácia, ktorú niekto možno len hodí za hlavu, no v inom zanechá hlboké stopy. Napríklad ak zažijeme nepríjemný rozchod s partnerom, dieťa zažije hádku rodičov, výsmech od učiteľa či iných detí... alebo to môže byť aj zľaknutie z niečoho, napr. pri útoku psa, napadnutí, vystrašení, pošmyknutí vo vani či mnohé iné situácie...

Ak sme zablokovaní, v určitých situáciách konáme iracionálne, dookola robíme rovnaké chyby, prežívame rovnaké stresy - opakujeme určitý vzorec správania, a pritom vôbec netušíme, prečo. Sme v začarovanom kruhu, z ktorého sa nevieme dostať von. To nás oberá o energiu, sebavedomie a schopnosť žiť naplno. Avšak toto je len špička ľadovca – je to už len dôsledok nejakého psychického bloku, ktorého skutočná príčina je uložená v našom podvedomí.

Keď niekto v detstve často počúval, aký je hlúpy, nemožný, lenivý, rozmaznaný, potom si len ťažko buduje zdravé sebavedomie a pozitívny postoj k sebe samému i druhým.

 

Ako sa zisťuje skutočná príčina problému

Na identifikáciu príčiny sa používa svalový test, ktorý vychádza z kineziológie. Svalový test čerpá informácie z bunkovej pamäti a zavedie nás aj do udalostí, na ktoré si nepamätáme, ale sú uložené v našom podvedomí a súvisia s našim problémom. V podstate sa dá povedať, že neexistujú všeobecné príčiny problémov, u každého je to niekde inde. Ak má niekto problém nadväzovať vzťahy, je možné, že ho niekto napríklad niekto v škôlke odmietal alebo bol v škole či doma často kritizovaný, možno zažil sklamanie vo vzťahoch…

Keď pochopíme príčinu, pre ktorú sme sa zablokovali, náš nepríjemný pocit sa postupne uvoľní. Cez prijatie, pochopenie, odpustenie zmeníme vnímanie danej situácie, zablokovaná energia sa uvoľní a daná udalosť nad nami viac nemá moc. A tu sa otvára priestor našej kreativite. Hľadáme iný postoj, ktorý sme mohli v danej situácii zaujať.

Fenomén kineziológie umožňuje vykonávať kineziologický test aj na diaľku, čo sa rozšírilo hlavne  vďaka pandemickej situácii, ktorú sme mali a prináša nám to nové možnosti v práci s klientom. Vďaka tomu je možné túto metódu vykonávať aj online.

Priebeh sedenia

Tak ako je každý odblok vysoko indiviuálny, aj priebeh sedenia je u každého klienta rozdielny. Na začiatku sa porozprávame, aby som pochopila, aký problém budeme riešiť a hlbšie nahliadla do jednotlivých súvislostí. Niekedy nie je ľahké ujasniť si, kam sa chce klient posunúť, a preto si pred samotným odblokom naformulujeme jasný zámer sedenia.

Pomocou kineziologického testu a špeciálneho barometra správania nájdem zablokovanú emóciu, vek príčiny alebo vek najlepšieho porozumenia daného problému. A tiež ostatné okolnosti - či blok súvisí so školou, s rodinou, s krúžkami, s prácou a tiež s ktorou osobou súvisí: rodičia, starí rodičia, súrodenci, niektorý spolužiak, učiteľ, tréner, kolega...

Negatívny emočný náboj z danej situácie uvoľníme pomocou rôznych techník a korektúr, ktoré pri odblokovaní používam. Zmenou svojho postoja potom navodíme pozitívnu emóciu z už spomínaného barometra správania. Aj keď minulosť nezmeníme, vieme zmeniť svoj postoj k nej. Táto zmena prebieha na fyzickej, mentálnej aj emocionálnej úrovni. Nastane príjemná úľava, vďaka ktorej sa cítime uvoľnene a slobodne.

 

Aby minulosť nad nami nemala moc

Našim cieľom je oslobodiť sa a dosiahnuť stav, v ktorom už minulosť nebude mať nad nami moc. Práve naopak, môžeme z nej čerpať múdrosť založenú na prežitej skúsenosti.

Často od klientov počúvam, že vždy keď si na danú udalosť spomenuli, stiahlo im žalúdok, rozbúšilo sa im srdce, klesla im energia alebo dostali "depku". Tieto nepríjemné pocity sa po odblokovaní uvoľnia a zo strašiaka sa pre nich stane už len udalosť, na ktorú sa pozerajú s odstupom a nadhľadom, bez nepríjemných emócií. Ako keby by sme vyhodili z počítača starý, nefunkčný program a nahodili nový.

Väčšinou klient pocíti zmenu a úľavu pár hodín alebo dní po sední. Niekedy sa zmena môže prejaviť aj po 2-3 týždňoch, pretože procesy v mozgu po odbloku pokračujú ešte približne 21 dní, kedy sa prepisujú mentálne vzorce a presvedčenia, ktoré sme celé roky nosili. Zjednodušene povedané, akoby sa v našom mozgu vytvárali nové "cestičky". Potom často počujem, že po 2-3 mesiacoch sa človek obzrie späť za svojím životom a uvedomí si, že niektoré situácie už zvláda úplne inak ako v minlosti.

 

Koľko odblokov je potrebné absolvovať

Koľko potrebujem odbkov? - túto otázku dostávam často. Je to veľmi individuálne a závisí to aj od toho, aký máte cieľ a očakávania. Otázkou je, či ste sa rozhodli riešiť iba jeden problém alebo sa chcete v živote posunúť dopredu riešiť si komplexne viac životných oblastí.

Niekto si chce vyriešiť len jeden problém (napr. stres zo šéfa, nízke sebavedomie, strach postaviť sa za seba, neláska k sebe samému),  a niekto sa rozhodne vyriešiť a uzavrieť staré zranenia z minulosti, uvoľniť nefunkčné a obmedzujúce presvedčenia, aby sa mohol v živote posunúť ďalej.

Ak prídu dvaja ľudia rovnakým problémom, napríklad že si nevedia nájsť partnera – u každého prebehne odblok odlišne, pretože vždy je to iný príbeh a každý problém má korene inde. Niekto to vyrieši po jednom sedení, iný ich môže potrebovať viac.

Aj keď je mojou snahou vyčistiť daný blok pri jednom sedení, nie vždy je to možné. Niekedy môže byť príčina hlbšia a ukrytá pod viacerými vrstvami a telo nás nepustí na jeden krát to všetko vyriešiť, bola by to preň príliš veľká záťaž. Vtedy sa to čistí postupne, akoby sme lúpali cibuľu a k danej téme je potrebné absolvovať aj 2-3 sedenia.

 

A čo deti?

Ľudia sa ma často pýtajú, či sú odbloky vhodné aj pre deti. Áno, sú vhodné, dokonca deti sa odbloknú oveľa rýchlejšie ako dospelí, pretože sa nad celým procesom zbytočne nezamýšľajú a proste doň veľmi rýchlo vstúpia a vedia situáciu dobre uchopiť a spracovať. Aj keď na začiatku je to pre ne niečo nové, nepotrebujú okolo toho veľa vysvetľovania. Pri deťoch používam hravé metódy a naladím sa na ich vnímanie sveta. Často sa stáva, že po čase sami poprosia svojich rodičov, že chcú prísť na odblok.

No niekedy vôbec nie je potrebné odblokovať dieťa a stačí, ak pracujem len s rodičom. Vysvetlím to na príklade: ak príde mamička s dieťaťom, ktoré máva bolesti bruška alebo býva často choré, môže sa za tým skrývať strach zo škôly. Ten môže to mať rôzne príčiny – ak je problém so zaradením do kolektívu, s niektorým dieťaťom či učiteľkou, v tom prípade robím odblok priamo dieťaťu.

No v prípade, že ide o úzkosť mamičky, ktorá je na dieťa silne naviazaná a podvedome ho nechce pustiť (čo deti vycítia), robím odblok mamičke. Pozitívne účinky sa odrazia aj na dieťati. Postup si zisťujem cez svalový test, pretože tie problémy bývajú ukryté v našom podvedomí a na vedomej úrovni nevieme, alebo si ani nechceme pripustiť, aká je príčina.

 

Odkiaľ metóda pochádza

Metóda bola vyvinutá pred viac ako 40 rokmi v Spojených štátoch ako súčasť vzdelávacej spoločnosti Three in One Concepts - systému pre integráciu Tela, Mysle a Ducha. Jej tvorcovia sú Gordon Stokes a Daniel Whiteside, odborníci v oblasti kineziológie, behaviorálnej genetiky a medziľudských vzťahov. Pôvodne bola vyvinutá pre dyslektikov, neskôr sa však ukázalo, že jej záber je oveľa širší a pomáha pri uvoľňovaní emočných blokov a teda aj redukcii stresu.

Terapeutická metóda One Brain sa v skratke sa nazýva aj "odblok", niektorí ju nazývajú kineziológia, pretože využíva mnohé prvky práve z oblasti kineziológie. Názov OneBrain (jednotný mozog) je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, čo sa dá zjednodušene vysvetliť ako harmonická spolupráca medzi ľavou a pravou hemisférou.

Ja som sa k metóde OneBrain dostala v roku 2009 vďaka mojim kamarátkam, ktoré sa boli dať „odbloknúť“. Skúsila som to tiež a výsledky ma natoľko oslovili, že som sa rozhodla absolvovať výcvik pre facilitátorov, ktorý trval 2 roky.

 

Riaďte sa svojimi pocitmi

V súčasnosti existuje veľa techník, ktoré ľuďom pomáhajú uvoľňovať stres a posilniť vnútornú stabilitu. Ja sama som absolvovala mnohé kurzy, ktorých prvky často využívam pri sedeniach s klientom. Metóda OneBrain si ma získala práve preto, že je komplexná, využíva kineziologický test, barometer pocitov a vysoko účinné korektúry. Nevraciame sa stále dookola k danej situácii, ale jedným odblokom uvoľníme zablokované emócie, a môžeme sa posunúť ďalej.

Odstránenie emočných blokov je ako vytrhnutie buriny aj s koreňom. Nevieme, kde až tie korene siahali, preto od klientov často počúvam, že účinky odbloku sa premietli aj do iných oblastí života. Semiačko zmeny, ktoré zasejeme sa odrazí na fyzickej, duševnej aj mentálnej úrovni.

Na záver by som odporučila len toľko, aby ľudia načúvali svojim vnútorným pocitom. Ako sa vraví: sto ľudí, sto chutí - určite to platí aj pre rôzne typy terapií. Riaďte sa preto svojimi pocitmi a ak vás priťahuje metóda OneBrain, neváhajte a objednajte sa na sedenie. Je to jemná metóda s jedinečnými účinkami.

Terapia OneBrain prebieha formou online sedenia alebo osobného stretnutia v Akadémii pozitívneho života na Peterskej 8 v Bratislave.

V prípade záujmu o odblokovanie, prípadne doplňujúcich otázok či informácií sa mi ozvite alebo mi napíšte cez formulár pod týmto textom a ja sa Vám ozvem.

  • --> telefonicky: 00421 948 048 641
  • --> mailom: atanasova@sebarozvoj.eu

Cena za sedenie

  • cena za sedenie v rozsahu 1,5 - 2 hod je 100 €
  • cena za sedenie pre dieťa do 18 r. je 70 €
  • deti, ktoré k nám chodia na Mindfulness kurzy majú odblok za 50 €
  • každá ďalšia načatá polhodina je +25 €
  • cena platí rovnako pre osobné alebo online sedenie
  • v prípade záujmu o osobné afirmácie šité na mieru + 20 €
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

UPOZORNENIE

Metóda OneBrain nie je náhrada za riadnu lekársku či inú odbornú starostlivosť. Neodporúča sa pacientom,

ktorí sa liečia pomocou antidepresív alebo sú v ťažkom psychickom či fyzickom stave.

Ďakujem za pochopenie.